Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 605, Boden Industriual Park - Flarken, förstärknings- och trafiksäkerhetsåtgärder

Väg 605 mellan Boden Industrial Park och Flarken ska förstärkas och bli mer trafiksäker.

Vad?

Förstärknings- och trafiksäkerhetsåtgärder mellan Boden Industrial Park och Flarken.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter och näringslivets transporter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att förstärka och trafiksäkra väg 605 mellan Boden Industrial Park och Flarken. En del i den gröna omställningen som sker inom stålindustrin är H2 Green Steels stora etablering i Boden. Kring denna stora etablering kommer ett nytt industriområde att byggas upp. Väg 605 blir då en av flera infartsvägar till området och är i behov av upprustning för att möta det nya behovet.

Tidsplan

1 Samråd tidigt skede Oktober-november 2023

2 Granskning av vägplan Hösten 2024

3 Byggstart Preliminärt 2026

4 Klart Preliminärt 2027

Vägsträckan genom industriområdet överlämnad och avstängd

Den del av väg 605 som går genom industriområdet Boden Industrial Park och som tidigare varit statlig, har överlämnats till Bodens kommun. Vägen är permanent avstängd för att kunna bygga det nya stålverket H2 Green Steel. Kommunen planerar för en ny anslutning mellan väg 97 och industriområdet (extern länk, öppnas i nytt fönster). 

Kontakt

Sara Björnström

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 06