Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 750, Holmfors-Sandträsk, förstärkningsåtgärder

Vi planerar att förstärka vägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

Förstärka vägen och höja bärigheten.

Varför?

För bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggstart i juni 2023.

Om projektet

Den 33 kilometer långa vägen mellan Holmfors utanför Boden och Sandträsk är en viktig transportled för näringslivet, framförallt skogsindustrin. Vägen är också en parallellväg till Malmbanan och därför viktig som en serviceväg till järnvägen. Vägen har stora skador som visar sig som mest under tjällossningsperioden. Projektet omfattar förstärkning av vägen som ska klara en högre bärighetsklass för tunga fordon (BK4).

Byggnationen beräknas starta i juni 2023 och avslutas hösten 2025.

Tidsplan

1 Arbete med bygghandling Våren 2022

2 Byggstart Juni 2023

3 Klart Hösten 2025

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
David Björnfot
Kommunikatör
Pernilla Roslund