Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 818, Nattavaara, byte av bro över Råneälven

Vi planerar att byta ut bron på väg 818 över Råneälven i närheten av Nattavara. Väg 818 är en viktig transportled i regionen och bron behöver bytas ut för att klara av tyngre fordon.

Vad?

Riva och bygga en ny bro över Råneälven på väg 818.

Varför?

Höja brons bärighetsklass till högsta standard (BK4) och därmed möjliggöra för tung trafik.

Nuläge

Trafiken leds om via den tillfälliga bron. Viss trafikpåverkan då hastigheten kommer att vara sänkt under tiden.

Om projektet

Väg 818 går väster om Nattavaara by och knyter an samhället österut till E10, Gällivare och västerut till E45, Jokkmokk. Vägen är på så sätt även en viktig transportled för tunga och långväga transporter i regionen.

Nuvarande bro klarar inte av den tyngsta trafiken och vi planerar därför att riva den och bygga en ny bro på samma plats.  Den nya bron kommer att ha så kallad högsta bärighetsklass, BK4, vilket innebär att den klarar mycket tunga fordon. Bron kommer även att ha ett körfält i vardera riktningen.

Omledning via tillfällig bro

Vi kommer att bygga en tillfällig bro med start på måndag 8 april. Omledningsvägen via den tillfälliga bron är ibruk. Detta kommer innebära viss trafikpåverkan då hastigheten kommer att vara sänkt under tiden.

Tidsplan

Inom projektet Bro över Råne älv vid Nattavaara station, väg 818, Gällivare kommun, genomförde Trafikverket samråd inför vattenverksamhet i Natura 2000-område. 

I maj skickade vi in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till domstolen. Det innebär att vi ansöker om miljötillstånd för att byta ut bron. I ansökan förklarar vi varför bron behöver bytas ut, hur det går till och hur vi planerar att arbeta kring miljön runt bron. Handläggningen kan ta upp mot ett halvår. Du kan läsa ansökan här:

  • Trafikverkets kontor, Sundsbacken 2–4 , Luleå
  • Handlar´n, Stationsgatan 44, Nattavaara
  • Dokumentsidan 

3 Byggstart Produktion pågår

Projektet beräknas preliminärt att bli klart under hösten 2025.

Kontakt

Fredrik Molander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 97