Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 818, Nattavaara, byte av bro över Råneälven

Vi planerar att byta ut bron på väg 818 över Råneälven i närheten av Nattavara. Väg 818 är en viktig transportled i regionen och bron behöver bytas ut för att klara av tyngre fordon.

Vad?

Riva och bygga en ny bro över Råneälven på väg 818.

Varför?

Höja brons bärighetsklass till högsta standard (BK4) och därmed möjliggöra för tung trafik.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 818 går väster om Nattavaara by och knyter an samhället österut till E10, Gällivare och västerut till E45, Jokkmokk. Vägen är på så sätt även en viktig transportled för tunga och långväga transporter i regionen.

Nuvarande bro klarar inte av den tyngsta trafiken och vi planerar därför att riva den och bygga en ny bro på samma plats.  Den nya bron kommer att ha så kallad högsta bärighetsklass, BK4, vilket innebär att den klarar mycket tunga fordon. Bron kommer även att ha ett körfält i vardera riktningen.

Under byggtiden planerar vi att anlägga en tillfällig bro.

Tidsplan

Inom projektet Bro över Råne älv vid Nattavaara station, väg 818, Gällivare kommun, genomförde Trafikverket samråd inför vattenverksamhet i Natura 2000-område. 

2 Preliminär byggstart våren 2024

Projektet beräknas preliminärt att bli klart under hösten 2025.