Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 836, Furunäs–V Rödupp, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 836 mellan Furunäs och västra Rödupp för att öka bärigheten och framkomligheten.

Vad?

Förstärkning av väg 836.

Varför?

För att öka bärigheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Framtagande av vägplan och bygghandling. Under sommar och höst 2024 kommer geotekniska fältundersökningar och naturvärdesinventeringar ske längs sträckan.

Om projektet

Vägen går mellan Överkalix och Jokkfall och är en utpekad viktig näringslivsväg främst för skogliga transporter. Vägen har en färjeförbindelse i Rödupp med anslutning till väg 392.

I dagsläget har vägen omfattande bärighetsbrister med ojämnheter och spårbildning som följd.

Projektet syftar till att förstärka vägen och öka bärigheten från bärighetsklass 1 till 4.

Tidsplan

1 Samrådsmöte (samrådshandling) Våren 2025

2 Granskning av vägplan Sommaren 2025

3 Byggstart Preliminärt våren 2027

4 Klart Preliminärt hösten 2028

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Se kartan i sin helhet (png, 240 kB)

Kontakt

Amanda Westerlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 77 12