Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka sträckan Kivijärvi-Korpilombolo för att uppnå högsta bärighetsklass och förbättrad framkomlighet.

Vad?

Förstärkning av väg.

Varför?

För att öka bärigheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 841 mellan Kivijärvi och Korpilombolo är en viktig väg för näringslivet och framförallt för skogsindustrin. Vägen är i dåligt skick och behöver rustas upp för att öka framkomligheten. Vägen behöver förstärkas för ökad bärighet. Avvattningen efter sträckan ses samtidigt över. Vägen ska efter genomförda åtgärder klara högsta bärighetsklass året om.

Tidsplan

1 Bygghandling tas fram Våren 2022

2 Byggstart Preliminärt 2025

3 Klart Preliminärt 2026

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30