Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka sträckan Kivijärvi-Korpilombolo för att uppnå högsta bärighetsklass, förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

Förstärkning av väg.

Varför?

För att öka bärigheten, förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggstart i juni 2024.

Om projektet

Väg 841 mellan Kivijärvi och Korpilombolo är cirka 13,5 kilometer lång och en viktig väg för näringslivet, framförallt skogsindustrin. Vägen är i dåligt skick och behöver förstärkas för att få bättre bärighet och framkomlighet.  Vi planerar därför att rusta upp vägen med start den 24 juni 2024. Vi kommer att byta trummor, åtgärda tjälskador och se över avvattningen. Vägen ska efter ombyggnationen klara högsta bärighetsklass (BK4) året om.

Påverkan under byggtiden

Arbetena kommer att pågå längs hela sträckan från start. Man får räkna med att framkomligheten blir begränsad under hela byggtiden. Det kan bli aktuellt med lots och trafikljus som reglerar trafiken och väntetider kan uppstå.  Det kan också förekomma buller och damm.

Vägen stängs av när vägbanken över Pirttijärvi åtgärdas

Även vägbanken över sjön Pirttijärvi ska åtgärdas. Under tiden kommer den att behöva stängas av för allmän trafik i 1-2 veckor för att skapa en säker arbetsmiljö för vår entreprenör och samtidigt ge dem möjlighet att utföra åtgärderna snabbt och effektivt. Åtgärderna för vägbanken beräknas ske i juni 2025.

Utryckningsfordon så som brandkår, polis, akut hemtjänst osv. kommer att kunna passera vägbanken under dygnets alla timmar. Vi kommer meddela närboende i god tid innan vägbanken stängs av. Skyltar kommer att sättas upp att för att visa alternativa vägar att köra på. 

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2024

2 Klart Hösten 2025

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30