Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka sträckan Kivijärvi-Korpilombolo för att uppnå högsta bärighetsklass och förbättrad framkomlighet.

Vad?

Förstärkning av väg.

Varför?

För att öka bärigheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 841 mellan Kivijärvi och Korpilombolo är en viktig väg för näringslivet, framförallt för skogsindustrin. Vägen är i dåligt skick och behöver förstärkas för att få bättre bärighet och framkomlighet.  Vi planerar därför att rusta upp vägen med start 2024. Vi kommer att byta trummor, åtgärda tjälskador och se över avvattningen.  Även banken över sjön Pirttijärvi ska åtgärdas.

Under byggtiden kommer framkomligheten bli begränsad.

Vägen ska efter genomförda åtgärder klara högsta bärighetsklass (BK 4) året om.

Tidsplan

1 Byggstart 2024

2 Klart Hösten 2025

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30