Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder

Väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas är en transportlänk mellan väg 394 i söder och väg 395 i norr. Vägen har i dag dålig ytbeläggning, omfattande bärighetsskador och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

Vad?

Förstärka vägen, även kallat bärighetsåtgärder.

Varför?

Öka framkomligheten.

Nuläge

Etapp 2: Bygge pågår. Etapp 1: Planerad byggstart under 2023.

Om projektet

Vi rustar upp väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas. Sträckan är 39 kilometer lång och vi har därför delat upp projektet i två etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig från Talinen till Saittarova och är 23 kilometer lång.
  • Etapp 2 sträcker sig från Saittarova till Vuostokangas och är 16 kilometer lång.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Vi ska förstärka och tjälsäkra väg 867 så att den kan upprätthålla högsta bärighetsklass året runt.

Grävda sträckor har gruslager under vintern

Under 2022 har vi bytt vägtrummor, dikat ur längs vägen, avverkat vegetation och grävt upp stenblock. Där vi har grävt upp vägen har vi lagt ett gruslager att köra på under vintern. Vi kommer inte att lägga ny asfalt på vägen förrän i projektets slutskede, sensommaren 2024.

Brobygge i vår

När vi återupptar arbetet i vår ska vi börja bygga den nya bron över bäcken Syväjoki. För att kunna göra det kommer vi att leda om trafiken till en tillfällig omfartsväg. Vi fortsätter då även med de arbeten som vi påbörjat innan uppehållet.

Under 2023 kommer det vara fler maskiner på arbetsplatsen och vi kommer att arbeta på fler platser längs hela sträckan från Talinen (Tärendö) till Vuostokangas (väg 395 utanför Masugnsbyn).

Farligt att köra skoter på området

Under vinteruppehållet kommer vi att förvara material på delar av vårt arbetsområde, exempelvis uppgrävda massor, sten och trummor. Vi vill därför varna för att det är farligt att köra skoter på området eftersom större stenblock och vägtrummor blir svåra att se när de döljs av snö.

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

2 Byggstart etapp 2 Juni 2022

3 Byggstart etapp 1 2023

Båda etapperna förväntas bli klara under 2024.

Kontakt

Sara Björnström

Telefon: +46 10-124 32 06