Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder

Väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas är en transportlänk mellan väg 394 i söder och väg 395 i norr. Vägen har i dag dålig ytbeläggning, omfattande bärighetsskador och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

Vad?

Förstärka vägen, även kallat bärighetsåtgärder.

Varför?

Öka framkomligheten.

Nuläge

Etapp 2: Bygge pågår. Etapp 1: Planerad byggstart under 2023.

Om projektet

Vi rustar upp väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas. Sträckan är 39 kilometer lång och vi har därför delat upp projektet i två etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig från Talinen till Saittarova och är 23 kilometer lång.
  • Etapp 2 sträcker sig från Saittarova till Vuostokangas och är 16 kilometer lång.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Vi ska förstärka och tjälsäkra väg 867 så att den kan upprätthålla högsta bärighetsklass året runt.

Arbetet har startats upp igen efter vinteruppehållet

Under vecka 16 (18–23 april) har vägarbetet längs väg 867 återupptagits. Vi påbörjar arbetet med förberedelser inför byggnation av den nya bron över Syväjoki. Trafiken kommer under byggtiden att gå på en omfartsväg förbi broläget. Omfartsvägen är enfilig och vi ber alla tänka på hastigheten och vara uppmärksamma på mötande trafik.

Under de första veckorna kommer det även utföras utloppsdikning där befintliga diken som vuxit igen rensas upp för att få bort vatten från vägen. Arbetet med byte av vägtrummor fortsätter med början norrifrån där arbetet avslutades i höstas (2022). Nu under perioden för snösmältning fokuserar vi arbetet till att hantera avvattning på etapp 2 för att minska mängden vatten på vägen längs de långa myrsträckorna

Arbete genom Saittarova

Vägtrummorna genom Saittarova kommer bytas ut när alla trummor norr om byn är klara. Detta kommer ske i slutet av maj och större delen av juni. Övriga schaktarbeten genom Saittarova är planerade att utföras under augusti. Trumbyten och schaktarbeten söder om Saittarova kommer påbörjas under juni när dessa arbeten är slutförda norr om Saittarova.

Brobygge över Syväjoki

Den nya bron över Syväjoki kommer påbörjas under maj månad. Fram till dess kommer det schaktas för brostöden. När schaktarbetet är klart kommer vi bygga gjutform och därefter armera innan det är dags att gjuta. Bron är planerad att färdigställas under september.

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

2 Byggstart etapp 2 Juni 2022

3 Byggstart etapp 1 2023

Båda etapperna förväntas bli klara under 2024.

Kontakt

Sara Björnström

Telefon: +46 10-124 32 06