Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder

Väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas är en transportlänk mellan väg 394 i söder och väg 395 i norr. Vägen har i dag dålig ytbeläggning, omfattande bärighetsskador och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

Vad?

Förstärka vägen, även kallat bärighetsåtgärder.

Varför?

Öka framkomligheten.

Nuläge

Etapp 2: Bygge pågår. Etapp 1: Planerad byggstart under 2023.

Om projektet

Vi planerar att rusta upp väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas. Sträckan är 39 kilometer lång och vi har därför delat upp projektet i två etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig från Talinen till Saittarova och är 23 kilometer lång.
  • Etapp 2 sträcker sig från Saittarova till Vuostokangas och är 16 kilometer lång.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Vi planerar att förstärka och tjälsäkra väg 867 så att den kan upprätthålla högsta bärighetsklass året runt.

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

2 Byggstart etapp 2 Juni 2022

3 Byggstart etapp 1 2023

Båda etapperna förväntas bli klara under 2024.

Kontakt

Sara Björnström

Telefon: +46 10-124 32 06