Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 98, Lillån, vandringshinder, Överkalix

I Lillån i Överkalix kommun påverkas fiskbeståndet negativt på grund av den damm som finns i åns inlopp. Vi planerar därför att byta bron och riva dammen.

Vad?

Byta bro och riva en damm

Varför?

För att återställa åns naturliga flöde och ekologi.

Nuläge

Arbete pågår och trafiken går på en tillfällig förbifart med sänkt hastighet.

Om projektet

I inloppet till Lillån, Överkalix, byggdes en damm med trumma 1964. Syftet med dammen var att minska vattenflödet i Lillån för att kunna installera en rörbro i stället för en friliggande bro där väg 98 passerar över Lillån längre nedströms. Dammen bedöms ha påverkat fiskbeståndet negativt genom det minskade vattenflödet. Vi planerar därför att riva ut dammen och byta rörbron mot en öppen bro i Lillån för att återställa förhållandena i inloppet av ån och därmed återställa åns naturliga flöde och ekologi.

Tidsplan

1 Samråd Sommaren 2020

2 Granskning av vägplan Årsskiftet 2020/2021

3 Förberedande arbeten inför byggstart April–maj 2022

4 Byggstart maj 2022–jul 2022

5 Brobytet klart hösten 2023

6 Dammrivning klart 2024

Dokument

Kontakt

Fredrik Molander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 97