Logga in
Logga in

Örebro Bergslagsbanan, Frövi, överlämningsbangård och ställverksbyte

Vi bygger en överlämningsbangård, vilken har till uppgift att underlätta järnvägstransporter till närliggande industrier och förbättra framkomligheten i Frövi.

Vad?

Byggnation av en överlämningsbangård norr om Frövi.

Varför?

För att öka kapciteten i Frövi.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Överlämningsbangården kommer att byggas norr om dagens bangård i Frövi. Bangården kommer att sammansluta med de spår som Lindesbergs kommun ska bygga.

Den nya överlämningsbangården frigör kapacitet på dagens bangård och möjliggör en utbyggnad av industrispår. För att bygga den nya överlämningsbangården behöver nuvarande ställverk i Frövi bytas ut. Vi kommer även att lägga in en ny skyddsväxel på dagens bangård för att snabba upp tågtrafiken upp mot Lindesberg.

Tidsplan

1 Järnvägsplan 2024–2026

2 Byggstart 2026

3 Klart 2028

Kontakt

Ingvar Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 73