Logga in
Logga in

Örebro E18, planskild gång- och cykelväg, Mossbergavägen/Karlskogavägen

Vi planerar för att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i tunnel under vägen. Åtgärden kommer höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Vi planerar för att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i tunnel.

Varför?

För att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan som utreder lämplig utformning och beskriver planerad anläggning.

Om projektet

E18 Karlskogavägen förbinder E18 västerut och E20 söderut och är en starkt trafikerad 70-väg.

Det går många tunga transporter till verksamheter i området och vägarna används även som genomfartsväg för andra trafikanter. Gång- och cykelvägen korsar i dag Karlskogavägen och innebär att de mest oskyddade trafikanterna behöver korsa vägen i samma plan som motorfordon. Det innebär att oskyddade trafikanter kan behöva vänta en längre stund i rusningstrafik för att kunna korsa vägen. Det innebär även att den bitvis täta motortrafiken stannas upp av gångtrafiken. Målet med projektet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet framförallt för oskyddade trafikanter.

Projektet delfinansieras av Örebro kommun.

Tidsplan

1 Arbete med vägplan 2023

2 Framtagning av bygghandling 2024

3 Produktion 2026