Logga in
Logga in

Örebro Laxå bangård, ombyggnad

Vi behöver göra en omfattande ombyggnad och upprustning av stationen och bangården i Laxå för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Vad?

Vi bygger om Laxå station och bangård.

Varför?

För att förbättra säkerheten och höja kapaciteten.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Genom att bygga en ny gångbro och slopad plankorsning samt bredare och nya plattformar ökas säkerheten för resenärerna och arbetsmiljön för tågförarna. Förutom att öka säkerheten kan högsta möjliga hastighet för snabbtågen återtas, vilket ger kortare restider. 

Projektet omfattar ett nytt cirka 800 meter förbigångsspår så att långa godståg kan mötas inne på Laxå driftplats. Detta bidrar till ökad kapacitet på Västra stambanan. 

Vår konsult har startat arbetet med järnvägsplan och systemhandling. Järnvägsplanen beräknas vara klar 2025.

Tidsplan

1 Samråd med informationsmöte vintern 2024

2 Granskning av järnvägsplan hösten 2024

3 Byggstart 2027

4 Klart preliminärt 2028

Frågor och svar

Plattformen mellan spår 2 och 3 kommer att bli högre, bredare och något längre. Plattformen vid spår 1 (stationssidan) kommer att bli längre.

Ja, det blir väderskydd med tak, väggar och sittmöjlighet.

Gångbron kommer att ha någon form av tak och väggar som skyddar mot regn, snö och vind. Den kommer inte att vara uppvärmd och det blir ingen service i den.

Ja, gångbron kommer att ha hissar och trappor i båda ändar, det vill säga både på stationssidan och vid plattformen mellan spår 2 och 3.

Gångbron byggs mellan de båda plattformarna men inte till andra sidan bangården. För att ta sig till området norr om bangården får gående och cyklister använda tunneln i östra delen av stationsområdet.

Ja, vi kommer att stängsla på båda sidor av järnvägen för att minska risken för obehörigt spårbeträdande, men förbi stationen blir det en öppning. Likaså på norra sidan för att terminalens transporter ska kunna ta sig in och ut.

Under delar av byggtiden kommer det att bli begränsningar för resande med tåg till och från Laxå. Det kommer även att bullra, kanske damma och vibrera, plus att det periodvis kommer att gå mycket vägtransporter till och från bygget. Byggtiden beräknas till cirka två år.

Kontakt

Anna Kero

Projektledare

Telefon: +46 10-125 41 03


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna Kero
Kommunikatör
Johan Källs