Logga in
Logga in

Örebro Laxå bangård, ombyggnad

Vi behöver göra en omfattande ombyggnad och upprustning av stationen och bangården i Laxå för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Vad?

Vi bygger om Laxå station och bangård.

Varför?

För att förbättra säkerheten och höja kapaciteten.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan. Vi har genomfört samråd 4 december 2023–19 januari 2024.

Om projektet

Vi ska bygga en gångbro med trappor och hissar över spår 1 och 2 i Laxå. När den är klar kan vi stänga dagens övergång över spåren. Det ökar trafiksäkerheten på Laxå station, förbättrar lokförarnas arbetsmiljö och gör att vi kan höja hastigheten för tågen. Högre hastighet ökar kapaciteten på Västra stambanan, och ger kortare restider.

Vi bygger också ett nytt cirka 800 meter långt tågspår för godståg, inne på Laxå driftplats. Det spåret kommer inte att ha någon plattform, men ökar kapaciteten för godstågen som trafikerar sträckan. Vi kommer att bygga bullerskydd längs vissa delar av spåret och bygga stängsel runt bangården.

Nu pågår arbetet med järnvägsplan och systemhandling. Järnvägsplanen beräknas vara klar 2025.

Tidsplan

1 Samråd med informationsmöte december 2023

2 Granskning av järnvägsplan sommaren-hösten 2024

3 Byggstart preliminärt hösten 2027

4 Klart preliminärt 2029

Frågor och svar

Plattformen mellan spår 2 och 3 kommer att bli högre, bredare och något längre. Plattformen vid spår 1 (stationssidan) kommer att bli längre.

Ja, det blir väderskydd med tak, väggar och sittmöjlighet.

Gångbron kommer att ha någon form av tak och väggar som skyddar mot regn, snö och vind. Den kommer inte att vara uppvärmd och det blir ingen service i den.

Ja, gångbron kommer att ha hissar och trappor i båda ändar, det vill säga både på stationssidan och vid plattformen mellan spår 2 och 3.

Gångbron byggs mellan de båda plattformarna men inte till andra sidan bangården. För att ta sig till området norr om bangården får gående och cyklister använda tunneln i östra delen av stationsområdet.

Ja, vi kommer att stängsla på båda sidor av järnvägen för att minska risken för obehörigt spårbeträdande, men förbi stationen blir det en öppning. Likaså på norra sidan för att terminalens transporter ska kunna ta sig in och ut.

Under delar av byggtiden kommer det att bli begränsningar för resande med tåg till och från Laxå. Det kommer även att bullra, kanske damma och vibrera, plus att det periodvis kommer att gå mycket vägtransporter till och från bygget. Byggtiden beräknas till cirka två år.

Vi kommer att bygga cirka 280 meter bullervall och cirka 550 meter bullerskärm längs järnvägens södra sida. Dessutom erbjuds 13 fastigheter fasadnära åtgärder (ventil, fönster och skyddad uteplats). Mer information och vilka fastigheter det gäller står i Rapport bullerutredning - Laxå bangårdsombyggnad, som finns under Dokument för projektet.

Kontakt

Anna Kero

Projektledare

Telefon: +46 10-125 41 03