Logga in
Logga in

Örebro Laxå bangård, ombyggnad

Vi behöver göra en omfattande ombyggnad och upprustning av stationen och bangården i Laxå för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Vad?

Vi bygger om Laxå station och bangård.

Varför?

För att förbättra säkerheten och höja kapaciteten.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Genom att bygga en ny gångbro och slopad plankorsning samt bredare och nya plattformar ökas säkerheten för resenärerna och arbetsmiljön för tågförarna. Förutom att öka säkerheten kan högsta möjliga hastighet för snabbtågen återtas, vilket ger kortare restider. 

Projektet omfattar ett nytt cirka 800 meter förbigångsspår så att långa godståg kan mötas inne på Laxå driftplats. Detta bidrar till ökad kapacitet på Västra stambanan. 

Vår konsult har startat arbetet med järnvägsplan och systemhandling. Järnvägsplanen ska vara helt klar och skickas till Planprövning 2024.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

2 Samråd med informationsmöte Våren 2023

3 Granskning av järnvägsplan Sommaren 2023

4 Byggstart Förberedande arbeten planeras till 2025, , större arbeten startar 2026

5 Klart Preliminärt 2028

Kontakt

Anna Kero

Projektledare

Telefon: +46 10-125 41 03