Logga in
Logga in

Örebro Örebro Central, elektrifiering av spår 25 och 26

Vi ska elektrifiera spår 25 och 26 på Örebro Central. Då kan spåren användas som uppställningsspår för persontåg.

Vad?

Elektrifiering av spår 25 och 26. Poster för lokvärme och tågvärme. Personskyddsstängsel runt järnvägsområdet.

Varför?

Så att uppställningsspåren kan nyttjas för persontåg. Ökad säkerhet som i sin tur kan minska antalet förseningstimmar orsakat av obehöriga i spår.

Nuläge

Vi tar fram ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Om projektet

Syftet med elektrifieringen är att kunna nyttja spår 25 och 26 vid Örebro Central som uppställningsspår för persontåg. Vi ska också sätta upp stängsel runt järnvägsområdet för att höja säkerheten.

Resandet med tåg i Mälardalen kommer att öka i framtiden. Tågoperatörerna önskar att flytta uppställningen från Hallsberg till Örebro och behovet av uppställning kommer också att öka framöver. De befintliga uppställningsspåren i Örebro räcker inte till i dag, och därför kommer vi i detta projekt elektrifiera spår 25 och 26 för att möjliggöra uppställning av persontåg.

Tidsplan

1 Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Maj 2024

2 Byggstart Oktober 2024

3 Klart December 2024

Kontakt

Anna Kero

Projektledare

Telefon: +46 10-125 41 03