Logga in
Logga in

Örebro Örebro-Frövi spårbyte

Trafikverket har rustat upp järnvägen på sträckan Örebro-Frövi med spårbyte och underhållsåtgärder under perioden mars-oktober 2023.

Vad?

Vi har utfört spårbyte och underhållsåtgärder mellan Örebro och Frövi samt bytt tre växlar i Ervalla.

Varför?

Anläggningen har funnits sedan 1974 och hade uppnått sin tekniska livslängd. Ballast, slipers, makadam behövde bytas ut.

Nuläge

Arbetet är avslutat. Webbsidan stängs i mars 2024.

Om projektet

Vi har utfört underhållsåtgärder eftersom rälsen hade uppnått sin beräknade livslängd. Vi inledde projektet redan under 2022 med rälsbyte på Örebro Central. På sträckan Örebro-Frövi har vi nu bytt ut makadamen under spåren. I Ervalla har vi även bytt tre växlar. Projektet syftar till att skapa en mer driftsäker anläggning.

Webbsidan stängs

Upprustningen är klar. Den här webbsidan kommer därför att stängas ner i mars 2024.

 

Kontakt

Eva Spove