Logga in
Logga in

Örebro Örebro-Frövi spårbyte

Trafikverket rustar upp järnvägen på sträckan Örebro-Frövi med spårbyte och underhållsåtgärder under perioden mars-maj 2023.

Vad?

Vi utför spårbyte och underhållsåtgärder mellan Örebro och Frövi samt byte av tre växlar i Ervalla.

Varför?

Anläggningen har funnits sedan 1974 och har uppnått sin tekniska livslängd. Ballast, slipers, makadam behöver bytas ut.

Nuläge

Projektet startar under mars månad och beräknas slutföras under maj månad 2023.

Om projektet

Vi utför underhållsåtgärder eftersom rälsen har uppnått sin beräknade livslängd. Vi inledde projektet redan förra året med rälsbyte på Örebro Central. På sträckan Örebro-Frövi ska vi nu byta ut makadamen under spåren. I Ervalla kommer vi även byta tre växlar. Under arbetet kommer plankorsningar tillfälligt stängas av. När plankorsningar är avstängda sätts orangea vägskyltar upp för omledning av trafik. Projektet syftar till att skapa en mer driftsäker anläggning. 

Nyheter

Kontakt

Mats Gunnarsson

Telefon: +46 10-123 38 30