Logga in
Logga in

Örebro Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Vi har byggt om sträckan mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri väg på en cirka sju kilometer lång sträcka. Vi har breddat vägen och byggt omväxlande ett och två körfält med mitträcke.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägbygget är klart och det återstår byggarbeten vid sidan av vägen.

Om projektet

Syntolkad drönarfilm över väg 51, från Kvarntorpskorset till Almbro. Vi har byggt om till mötesfri väg, och så här såg det ut i oktober 2022 när vi var halvvägs igenom vägbygget.

Väg 51 går mellan Norrköping och Örebro. Sträckan söder om Örebro mellan Kvarntorp och Almbro är viktig både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade vägarna i Örebro län. Söderut vid Kvarntorp är medeldygnstrafiken på sträckan 6 000 fordon per dygn, och närmast Örebro vid Almbro är den 7 000 fordon per dygn.

Det här har vi byggt

  • Vi har breddat vägen och byggt omväxlande ett och två körfält med mitträcke.
  • Hastigheten kommer att höjas till 100 km/h, förutom i vissa korsningar där hastigheten kommer att vara lägre.
  • I Almbro river vi bron över Täljeån och har byggt en ny bro öster om den gamla.
  • För att behålla planskildhet i korsningen har vi byggt vi en så kallad ko-port norr om korsningen i Björka.
  • Vi har byggt bullerskydd i form av vallar och plank.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart hösten 2021

2 Vi bygger hösten 2021–hösten 2023

3 Vägbygget är klart hösten 2023

Frågor och svar

Restiden kommer att bli längre under byggtiden och framförallt under morgon och eftermiddag. Vi kommer att informera löpande om framkomligheten.

Nej, det kommer vi inte att göra. Däremot rekommenderar vi att trafikanter  att om möjligt välja väg 52 mot Kumla eller väg 51 mot Marieberg istället för att köra igenom vägbygget. Det kommer att skyltas i Kvarntorp och Almbro.

Vi kommer att reglera trafiken med trafikljus eller lots. Lots gäller särskilda tider på dygnet.

Andra projekt i närheten