Logga in
Logga in

Örebro Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri väg. Sträckan är cirka sju kilometer lång. Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägbygget pågår. Entreprenör är Infra-Con.

Om projektet

Syntolkad drönarfilm över väg 51, från Kvarntorpskorset till Almbro. Vi bygger om till mötesfri väg, och så här såg det ut i oktober 2022 när vi var halvvägs igenom vägbygget.

Väg 51 går mellan Norrköping och Örebro. Sträckan söder om Örebro mellan Kvarntorp och Almbro är viktig både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade vägarna i Örebro län. Söderut vid Kvarntorp är medeldygnstrafiken på sträckan 6 000 fordon per dygn, och närmast Örebro vid Almbro är den 7 000 fordon per dygn.

Trafikpåverkande arbeten

 • När? Arbetet pågår.
 • Var? Vid väg 676 från anslutningen till väg 51 och 350 meter söderut.
 • Vad? Vi bygger ny gång- och cykelväg.

Gång- och cykeltunnel stängd

Gång- och cykelpassagen under väg 51 vid Almbro stängdes permanent i juni 2022. För att passera väg 51 behöver man numera gå över bilvägen. En oskyddad passage för gång- och cykeltrafikanter finns uppställd cirka 100 meter norr om den tidigare gång- och cykelporten.

Hastigheten för biltrafik är 30 kilometer i timmen.

Vi började schakta för rörbro under vecka 12.

 • När? Pågående.

 • Var?  I korsningen mellan björkavägen och väg 51.

 • Vad? Vi påbörjar schaktning för koport under vecka 12. Biltrafiken kommer att ledas om på en förbifartsväg. Längsgående barriär och avsmalnat körfält.

Planerade åtgärder

 • Vi breddar vägen och bygger omväxlande ett och två körfält med mitträcke.
 • Hastigheten kommer att höjas till 100 km/h, förutom i vissa korsningar där hastigheten kommer att vara lägre.
 • I Almbro river vi bron över Täljeån och bygger en ny bro öster om den gamla.
 • För att behålla planskildhet i korsningen bygger vi en så kallad ko-port norr om korsningen i Björka.
 • Det kommer att bli möjligt att cykla från Almbro till Kvarntorp utan att korsa vägbanan. Det blir i stället tunnlar under vägen.
 • Vi bygger bullerskydd i form av vallar och plank.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart hösten 2021

2 Vi bygger hösten 2021–hösten 2023

3 Vägbygget är klart hösten 2023

Frågor och svar

Restiden kommer att bli längre under byggtiden och framförallt under morgon och eftermiddag. Vi kommer att informera löpande om framkomligheten.

Nej, det kommer vi inte att göra. Däremot rekommenderar vi att trafikanter  att om möjligt välja väg 52 mot Kumla eller väg 51 mot Marieberg istället för att köra igenom vägbygget. Det kommer att skyltas i Kvarntorp och Almbro.

Vi kommer att reglera trafiken med trafikljus eller lots. Lots gäller särskilda tider på dygnet.

Andra projekt i närheten

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51