Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg

Vi bygger 4,6 kilometer ny väg genom skogen, strax norr om Hjulsjö. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan. 

Vad?

Vi ska bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Varför?

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi bygger om för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vi började bygga i augusti 2022 och blir klara under vintern 2023-2024.

Om projektet

 

Uppskattat informationsmöte 

Den 14 september ordnade vi ett informationsmöte i Hjulsjö församlingsgård. Vi  berättade  om den nya vägen  som vi precis börjat bygga,  väg 63. På mötet visade vi bilder och ritningar på hur vägen kommer att se ut och en ungefärlig tidplan. Vår projektledare på Trafikverket var på plats, tillsammans med vår entreprenör Peab och svarade de på frågor.  

Här kan du ta del av den presentation som  vi visade på mötet. 
Till presentationen, (pdf, 3,8 Mb, öppnas i nytt fönster) 

Detta händer under hösten

När vi nu kommit igång med arbetet händer det flera saker. Bland annat genomför vi följande arbeten för väg 63: 

  • I slutet av oktober kommer vi att  schakta och fylla ut marken i den  västra delen. Trafiken på befintlig Väg 63 och Bredsjövägen kommer då att påverkas. 
  • Från och med vecka 38, alltså 19 september, kommer vi att påverka trafiken på den östra delen av vägen. Då bygger vi nämligen en omledningsväg från befintliga väg 63. Omledningsvägen är cirka 500 meter lång.
  • Vi kommer att genomföra sprängningar från oktober. 
  • Arbetet med att  schakta, fylla ut marken och packa jord kommer att pågå utmed hela sträckan fram till vintern.
  • Vi anlägger nya trummor för vattendrag som kommer att korsa vägen.
  • Grusvägen och samfälligheten, som går till området Björksjön, korsar den nya vägen som vi bygger. På denna plats kommer vi att schakta med stora maskiner. Vi skyltar för att visa att du behöver köra sakta när du passerar arbetsområdet.
  • Schaktarbetet och grundläggningsarbeten för den nya bron vid Grönälven kommer att starta i början på 2023. 

Så blir den nya vägen 

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi ska nu bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen har en hög andel tung trafik. För att möta detta bygger vi ett omkörningsfält i uppförsbackarna på den nya vägen. På så sätt blir det lättare att köra om den tunga trafiken för dig som kör personbil.

Den nya vägsträckan blir rakare än den nuvarande och vi höjer hastigheten till 80 kilometer i timmen, från nuvarande 70.

Förutom den nya vägen bygger vi också en ny bro över Grönälven, vid Bredsjövägen. 

Tidsplan

1 Vägbygget startar Augusti 2022

2 Vägbygget klart Vintern 2023/2024

Dokument

Drönarfilm

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50