Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi ska nu bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi ska bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Varför?

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi bygger om för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Förarbeten pågår. Byggstart våren 2022. Klart: Hösten 2023. Entreprenör är Peab.

Om projektet

Vi ska bygga 4,6 kilometer ny väg genom skogen strax norr om Hjulsjö. Målet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan. 

Vägen har en hög andel tung trafik. Vi kommer att göra ett omkörningsfält där den nya sträckningen går uppför, för att det ska bli lättare att köra om den tunga trafiken. Den nya sträckningen kommer också att bli rakare än den nuvarande. Förutom den nya vägen ingår också en ny bro över Grönälven, vid Bredsjövägen i projektet.

Hastigheten på den färdiga vägen höjs från dagens 70 till 80 kilometer i timmen.

Tidsplan

1 Vägbygget startar Våren 2022

2 Vägbygget klart Hösten 2023

Dokument

Drönarfilm

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50