Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg

Vi bygger 4,6 kilometer ny väg genom skogen, strax norr om Hjulsjö. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan. 

Vad?

Vi ska bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Varför?

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi bygger om för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vi började bygga i augusti 2022 och blir klara under vintern 2023-2024.

Om projektet

Arbetet med Förbifart Hjulsjö går som planerat

Detta är klart:

  • Vi har schaktat och flyttat en hel del jordmassor som ska bilda den nya vägprofilen, samt sprängt ungefär hälften av allt berg som måste bort.

  • Vi har även gjort en förbiledning av Grönälven, schaktat och grundlagt för den nya bron som vi ska börja bygga under våren.

  • I den östra änden mot Vasselsjön har vi byggt en tillfällig väg 63, där trafiken kommer att gå under vintern.

Vad händer nu?

  • I höjd med Vasselsjön ska berg sprängas bort, och i samband med det regleras trafiken genom trafikljus och vakt. Det är ett arbete som kommer att fortgå under vintern.

  • I den västra änden ska en ny anslutning av väg 63 byggas.

  • Från vecka 48 och fram till jul kommer vi att krossa berg med en mobil krossanläggning i väglinjen. Vi mäter och kontrollera buller vid några fastigheter i Hjulsjö för att säkerställa att vi håller oss inom tillståndets tillåtna gränsvärden.

  • Sedan gör vi ett vinteruppehåll med krossen. Arbetet tas upp igen under våren.

Uppskattat informationsmöte 

Den 14 september ordnade vi ett informationsmöte i Hjulsjö församlingsgård. Vi  berättade  om den nya vägen  som vi precis börjat bygga,  väg 63. På mötet visade vi bilder och ritningar på hur vägen kommer att se ut och en ungefärlig tidplan. Vår projektledare på Trafikverket var på plats, tillsammans med vår entreprenör Peab och svarade de på frågor.  

Här kan du ta del av den presentation som  vi visade på mötet. 
Till presentationen, (pdf, 3,8 Mb, öppnas i nytt fönster) 

Så blir den nya vägen 

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi ska nu bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen har en hög andel tung trafik. För att möta detta bygger vi ett omkörningsfält i uppförsbackarna på den nya vägen. På så sätt blir det lättare att köra om den tunga trafiken för dig som kör personbil.

Den nya vägsträckan blir rakare än den nuvarande och vi höjer hastigheten till 80 kilometer i timmen, från nuvarande 70.

Förutom den nya vägen bygger vi också en ny bro över Grönälven, vid Bredsjövägen. 

Tidsplan

1 Vägbygget startar Augusti 2022

2 Vägbygget klart Vintern 2023/2024

Dokument

Drönarfilm

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50

Martin Bergvall

Byggledare

Telefon: 072-714 08 42

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Filip Lindström
Kommunikatör
Katinka Öberg