Logga in
Logga in

Örebro Väg 641, Sannahed–Ralavägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Sannahed och Ralavägen södra, anpassning av busshållplatser.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Entreprenör är Infra-Con och produktion pågår.

Om projektet

Väg 641 går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen södra, vilket ger en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Den gång- och cykelväg som finns i dag slutar vid Ralavägen södra.

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg. Den kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen Ralavägen/Sannahedsvägen och sedan följa väg 641 fram till korsningen Hemvägen/Kungsleden, en sträcka på 2,5 kilometer. Vi planerar även att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan.

Arkeologi

En hel del fynd har gjorts längs hela sträckan och arkeologerna håller nu på att sammanställa allt i en rapport.

Så påverkas du

Vecka 20–28 (13 maj–12 juli) kommer en del av sträckan att behöva regleras med trafikljus då ett av körfälten stängs av en längre sträcka. Infarter till fastigheter på den berörda sträcka kommer fortsatt att hållas öppna. Detta för att kunna schakta för den nya gång- och cykelbanan som går nära in på vägen på denna del.    

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd 4 oktober–15 oktober 2021

2 Granskning av vägplan 25 april–17 juni 2022

Vi skickade in vägplanen för fastställelse 6 september 2022.

4 Kompletterande granskning 16 februari–19 mars

5 Byggstart Januari 2024

6 Klart Oktober 2024

Översiktskarta

Översiktskartan visar sträckan Hemvägen och Ralavägen (markerad röd linje)  som vi planerar att bygga. 
Se kartan i en större storlek (jpg, 399 kB)

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

André Ahlström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 86 60