Logga in
Logga in

Örebro Väg 641, Sannahed–Ralavägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Sannahed och Ralavägen södra.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Väg 641 går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen södra, vilket ger en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Den gång- och cykelväg som finns i dag slutar vid Ralavägen södra.

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg. Den kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen Ralavägen/Sannahedsvägen och sedan följa väg 641 fram till korsningen Hemvägen/Kungsleden, en sträcka på 2,5 kilometer. Vi planerar även att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan.

Tidsplan

1 Samråd 4 oktober–15 oktober 2021

2 Granskning av vägplan 25 april–17 juni 2022

3 Planerad byggstart 2023/2024

4 Beräknas bli klart 2025

Översiktskarta

Kartan visar vart den planerade gång- och cykelvägen kommer att gå.

Översiktskartan visar sträckan Hemvägen och Ralavägen (markerad röd linje)  som vi planerar att bygga. 
Se kartan i en större storlek (jpg, 399 kB)

Kontakt

Jenny Åhlén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51