Logga in
Logga in

Örebro Väg 675, Norra Bro–Almbro/Gällersta, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Norra bro och Almbro/Gällersta.

Varför?

Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Väg 675 går mellan Almbro/Gällersta och Örebro. Vägen saknar gång- och cykelväg vilket ger en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 4 kilometer. Vi planerar också att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan.

Placering av gång- och cykelvägen

Från Norra Bro och cirka 2.5 kilometer söderut planerar vi att bygga gång- och cykelvägen på västra sidan och göra en passage med refug till östra sidan. Där fortsätter gång- och cykelvägen cirka 500 meter. I söder ansluter den till gång- och cykelvägen som vi bygger i projektet Väg 51 Kvarntorp–Almbro. 

Översiktskarta

Översiktskarta Norra Bro och Almbro/Gällersta

Karta över gång- och cykelvägens planerade sträckning mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta.
Klicka för större bild (png, 482 kB)

Tidsplan

1 Samråd (skede samrådsunderlag) Januari 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan April 2021

3 Samråd med samrådsmöte (skede samrådshandling) Oktober 2021

4 Granskning av vägplan (skede granskningshandling) 25 april–17 juni 2022

5 Fastställelseprövning Sommaren 2022

6 Byggstart Preliminärt 2023/2024

Kontakt

Jenny Åhlén

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51