Logga in
Logga in

Örebro Väg 675, Norra Bro–Almbro/Gällersta, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Norra bro och Almbro/Gällersta.

Varför?

Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 675, Norra Bro–Almbro/Gällersta, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg, Norra Bro och Almbro/Gällersta. Vi planerar också att anpassa busshållplatserna längs sträckan. Läs mer om vårt förslag och de konsekvenser som dessa får för miljön. Hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information
i ärendet kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 25 april–7 juni 2022
Granskningstiden har förlängts på grund av att inte alla fastighetsägare fick brev med kungörelse om granskningen innan granskningstiden började.

Plats för handlingar:

  • På den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar
  • Trafikverket, Järnvägsgatan 7, Örebro
  • Örebro kommun, Citypassagen Östra Bangatan

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 7 juni 2022. Ange diarienummer TRV 2020/96245.

Mer information: Jenny Åhlén, projektledare, Ulf Wettermark, markförhandlare, se Kontakt.

Om projektet

Väg 675 går mellan Almbro/Gällersta och Örebro. Vägen saknar gång- och cykelväg vilket ger en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 4 kilometer. Vi planerar också att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan.

Placering av gång- och cykelvägen

Från Norra Bro och ca 2.5 km söderut planerar vi att bygga gång- och cykelvägen på västra sidan och göra en passage med refug till östra sidan. Där fortsätter gång- och cykelvägen ca 500 meter. I söder ansluter den till gång- och cykelvägen som vi bygger i projektet Väg 51 Kvarntorp–Almbro. 

Översiktskarta

Översiktskarta Norra Bro och Almbro/Gällersta

Karta över gång- och cykelvägens planerade sträckning mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta.
Klicka för större bild (png, 482 kB)

Tidsplan

1 Samråd (skede samrådsunderlag) Januari 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan April 2021

3 Samråd med samrådsmöte (skede samrådshandling) Oktober 2021

4 Granskning av vägplan (skede granskningshandling) 25 april–7 juni 2022

5 Fastställelseprövning Sommaren 2022

6 Byggstart Preliminärt 2023/2024

Kontakt

Jenny Åhlén

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51