Logga in
Logga in

Örebro Väg 675, Norra Bro–Almbro/Gällersta, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Cirka 2,5 kilometer gång- och cykelväg mellan Norra bro och Almbro/Gällersta. Förbättring och anpassning av busshållplatser.

Varför?

Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Väg 675 går mellan Almbro/Gällersta och Örebro. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister bygger vi en ny gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 2,5 kilometer. Vi förbättrar och anpassar även busshållplatserna längs sträckan.

Vi bygger gång- och cykelväg väster om väg 675 från Norra Bro och cirka 2,3 kilometer söderut. Där blir det sedan en passage med refug till östra sidan av vägen. Där fortsätter gång- och cykelvägen cirka 500 meter på östra sidan av väg 675. I söder ansluter den till gång- och cykelvägen längs väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro som vi nyligen har byggt.

Så påverkas du

Vi bygger den nya gång- och cykelbanan från Norra bro och rör oss sektionsvis söderut mot Almbro. Infarter till fastigheter kommer att hållas öppna och byggas om i samråd med respektive fastighetsägare för att minska oangelägenheten.

Trafiken påverkas av våra byggarbeten, bland annat genom att vi stänger av körfält och reglerar trafiken med tillfälliga trafikljus. Trafikljusregleringen på norra delen av sträckan pågår tills efter påskhelgen. Därefter kommer vi att stänga av körfält och trafikljusreglera trafiken på södra delen av sträckan förbi Smedjan.

Tidsplan

1 Samråd (skede samrådsunderlag) Januari 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan April 2021

3 Samråd med samrådsmöte (skede samrådshandling) Oktober 2021

4 Granskning av vägplan (skede granskningshandling) 25 april–17 juni 2022

Vi skickade in vägplanen för fastställelse 6 september 2022.

6 Byggstart Mars 2024

7 Klart Oktober 2024

Översiktskarta

Karta över gång- och cykelvägens planerade sträckning mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta.
Klicka för större bild (png, 482 kB)

Kontakt

Jenny Åhlén

Telefon: +46 10-123 33 73

Ulf Wettermark

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 38 51