Logga in
Logga in

Örebro Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg

Vi vill bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Planerad byggstart under 2025.

Vad?

Ny mötesfri väg på väg 50.

Varför?

Den nya vägen förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet både för lokal och regional trafik.

Nuläge

Arbetet med vägplan pågår.

Om projektet

Väg 50 är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. Vi planerar för byggstart 2025, med cirka tre års byggtid.

Vår vägplan är inlämnad till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning för fastställelse. En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Beslut beräknas komma till sommaren 2022.

Tidsplan

1 Förstudie 2013

2 Samråd om alternativa sträckningar 2015

3 Val av sträckning 2016

4 Vägplanen utställd för granskning 2019

5 Kompletterande granskning av vägplanen 2021

6 Vägplan skickad för fastställelse 2021

7 Fastställd vägplan 2022

8 Planerad byggstart 2025

Kontakt

Jonas Danielsson

Telefon: +46 10-123 67 41