Logga in
Logga in

Örebro Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Ny mötesfri väg på väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe, cirka 18,5 kilometer.

Varför?

Den nya vägen förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet både för lokal och regional trafik.

Nuläge

Arbetet med vägplan pågår.

Om projektet

Väg 50 är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. Vi planerar för byggstart 2025, med cirka tre års byggtid.

En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Vägplanen för Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe fastställdes sommaren 2022.

Nyheter

Så här planerar vi

Tidsplan

1 Förstudie 2013

2 Samråd om alternativa sträckningar 2015

3 Val av sträckning 2016

4 Vägplanen utställd för granskning 2019

5 Kompletterande granskning av vägplanen 2021

6 Vägplan skickad för fastställelse 2021

7 Fastställd vägplan 2022

8 Planerad byggstart 2025

Projekt i närheten

Vätternvatten är ett projekt som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun.

Kontakt

Kristoffer Gamba

Projektledare

Telefon: 010-123 17 79

Malin Wigh

Projektingenjör

Telefon: 010-124 46 14