Logga in
Logga in

Örebro Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Ny mötesfri väg på väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe, cirka 18,5 kilometer.

Varför?

Den nya vägen förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet både för lokal och regional trafik.

Nuläge

Vi inväntar regeringens beslut om vägplanen för att kunna bygga om väg 50.

Om projektet

Väg 50 är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen.

En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Vägplanen för Väg 50, Nykyrka-Brattebro är överklagad och ligger nu hos regeringen som ska fatta beslut i ärendet. Eftersom vi inte råder över handläggningstiden och regeringens beslut kan vi i nuläget inte bedöma hur projektets tidplan påverkas av detta. Under tiden som överprövning av vägplanen pågår arbetar vi vidare med planhandlingen, för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Nyheter

Tidsplan

1 Förstudie 2013

2 Samråd om alternativa sträckningar 2015

3 Val av sträckning 2016

4 Vägplanen utställd för granskning 2019

5 Kompletterande granskning av vägplanen 2021

6 Vägplan skickad för fastställelse 2021

7 Fastställd vägplan 2022

Vägplanen för Väg 50, Nykyrka-Brattebro är överklagad och ligger nu hos regeringen som ska fatta beslut i ärendet. De kan antingen godkänna eller avslå vägplanen. Om vägplanen godkänns kan vi börja bygga om vägen. Om vägplanen avslås kan vi behöva göra om hela eller delar av planprocessen.

Vi avvaktar alltså regeringens handläggning av ärendet innan vi kan inleda någon produktion av vägen. Eftersom vi inte råder över handläggningstiden kan vi i nuläget inte bedöma hur projektets tidplan påverkas av detta. 

9 Planerad byggstart Vi måste invänta regeringens beslut om vägplanen innan vi kan planera byggstart.

Vägunderhåll

Så här planerar vi

Projekt i närheten

Vätternvatten är ett projekt som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun.

Kontakt

Malin Wigh

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 46 14

Erik Fransson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 12


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Erik Fransson
Kommunikatör
Maria Ringmar