Logga in
Logga in

Östergötland E22, trafikplats Ljura trimningsåtgärder

Vi gör ändringar i trafikplats Ljura i södra Norrköping för att trafikanter ska komma fram smidigare mellan E22, E4 och hamnområdet.

Vad?

Vi bygger om trafikplats Ljura i södra Norrköping.

Varför?

Vi vill minska risken för köer och på det sättet förbättra kopplingen mellan E22, E4 och hamnområdet.

Nuläge

Vi tar fram underlag för att upphandla en entreprenör som utför arbetet.

Om projektet

Vid trafikplats Ljura uppstår idag köer som saktar ner trafikflödet mellan vägarna E4 och E22 samt hamnområdet i Norrköping. Vi kommer att göra åtgärder som ökar kapaciteten i trafikplatsen.

Vi kommer till exempel att justera hur trafiksignalerna är inställda, bygga nya körfält, justera maxhastigheter och se över vägvisningsskyltarna. Vi grundar åtgärderna på en utredning som visar att de kommer att förbättra flödet i trafikplatsen.

Under arbetet kommer vi att begränsa framkomligheten tillfälligt. Vi ber att du som passerar visar hänsyn till dem som har vägen som arbetsplats.

1 Upphandling av entreprenör Vintern 2023/2024–Våren 2024

2 Byggstart Våren 2024

3 Klart 2024

Karta trafikplats Ljura

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Kontakt

Torben Hansen

Projektledare

Telefon: +46 10-123 99 14