Logga in
Logga in

Östergötland Väg 35, Rösten–Sandtorpet, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 35 mellan Rösten, söder om Grebo, och Sandtorpet. Vi vill även stärka möjligheterna till skol- och arbetspendling med kollektivtrafik.

Vad?

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Byggnation av en omstigningsplats i Grebo för att förenkla omstigning från bil till buss. Viltåtgärder och en viltbro.

Varför?

Vi vill förbättra trafiksäkerhet, öka framkomlighet och stärka möjligheterna till skol- och arbetspendling med kollektivtrafik.

Nuläge

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

Vi breddar befintlig väg och bygger om den till en mötesfri väg med omkörningssträckor. Vägen kan komma att dras i ny sträckning förbi Grebo. Vi vidtar åtgärder för att stärka kollektivtrafiken,  bland annat genom att anlägga en omstigningshållplats i Grebo. Det förenklar omstigning till de expressbussar som trafikerar sträckan. Vi genomför också viltåtgärder på sträckan inklusive en viltbro över väg 35, öster om Mårsäng.

Syftet med ombyggnationen är att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Våra projekt på väg 35

Väg 35 är en viktig regional förbindelse mellan Åtvidaberg och Linköping. Det är många som använder vägen, särskilt för arbetspendling. Men i förhållande till trafikmängden har vägen en för låg standard och det sker många olyckor där i dag. Därför bygger vi en ny och säkrare väg.

Vi har valt att dela upp sträckan i tre etapper:

  1. Björkåkla-Hackefors
  2. Sandtorpet-Björkåkla
  3. Rösten-Sandtorpet

Vi bygger från norr till söder och den första etappen mellan Björkåkla och Hackefors blev klar sommaren 2020. Andra etappen Sandtorpet och Björkåkla blev färdigt hösten 2022.

Förutom förbättrad trafiksäkerhet kommer våra åtgärder också att förbättra framkomligheten och bidra till att stärka kollektivtrafiken på sträckan.

Tidsplan

1 Samråd 11 april 2019

2 Allmänhetens granskning av vägplan sep. 2020–okt. 2020

3 Lagakraftvunnen vägplan 16 juni 2021

4 Framtagande av bygghandling maj 2022–juni 2024

5 Byggstart 2025

6 Öppning för trafik hösten 2027

Så här blev etapp 1, Björkåkla-Hackefors (film)

Kontakt

Henrik Pihl

Telefon: +46 10-123 41 83