Logga in
Logga in

Östergötland Väg 757, förbifart Linghem

Vi planerar för en ny sträckning av väg 757 väster om Linghem för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Ny sträckning av väg 757, vid Linghem.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Vi saknar i dagsläget finansiering för att genomföra projektet.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag av Linköpings kommun att flytta ut Tellbovägen från Linghem och skapa en förbifart väster om det planerade exploateringsområdet. Förbifarten kommer att ansluta till den nya infarten som planeras i norr för att sedan åter ansluta till väg 757 söder om Linghem. Vi och Linköpings kommun ser infarten och nya förbifarten som ett projekt.

Arbetet i Linghem är uppdelat i två vägplaner som drivs parallellt. En vägplan för infarten och en vägplan för den nya förbifarten.

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

2 Vägplanen inskickad för fastställelse 2020

3 Vägplanen vann laga kraft 18 juni 2022

Projekt i närheten

Kontakt

Henrik Pihl

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 83