Logga in
Logga in

Östergötland Väg 796, Linghem station, nytt hållplatsläge

Vi planerar för två nya busshållplatser och en ny gång- och cykelport vid Linghem station. Med dessa åtgärder förbättrar vi trafiksäkerheten och kortar ner restiden för kollektivtrafiken.

Vad?

Två nya busshållplatser och en ny gång- och cykelport vid Linghem station.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och korta ner restiden för kollektivtrafiken.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi ska bygga två nya busshållplatser samt en gång- och cykelport under vägen på väg 796 vid Linghem station. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och korta ner restiden för kollektivtrafiken. De nya hållplatserna kommer att ersätta befintliga hållplatser vid Linghem station på Tellbovägen.

Vi har upphandlat en konsult, och arbetet med vägplanen startade i juni 2021. Handlingarna beräknas vara klara och ha vunnit laga kraft 2023/2024.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag 26 oktober 2021–15 november 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Februari 2022

3 Samrådshandling 8 april–10 maj 2022

4 Granskning av vägplan 28 oktober–28 november 2022

5 Ny granskning av vägplan 23 december–12 februari 2023

6 Fastställelseprövning Vår–sommar 2023

7 Planerad byggstart 2024

Dokument

Kontakt

Rabi Baravdish

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 85