Logga in
Logga in

Östergötland Väg 796, Linghem station, nytt hållplatsläge

Vi planerar för två nya busshållplatser och en ny gång- och cykelport vid Linghem station. Med åtgärderna förbättrar vi trafiksäkerheten och kortar ner restiden för kollektivtrafiken.

Vad?

Två nya busshållplatser och en ny gång- och cykelport vid Linghem station.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och korta ner restiden för kollektivtrafiken.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi ska bygga två nya busshållplatser på Tellbovägen, samt en gång- och cykelport under väg 796, vid Linghem station. De nya hållplatserna kommer att ersätta befintliga hållplatser på Tellbovägen, vid stationen. Åtgärderna gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och korta ner restiden för kollektivtrafiken. 

Vi har upphandlat en konsult och arbetet med vägplanen startade i juni 2021. Handlingarna beräknas vara klara och ha vunnit laga kraft under sommar/höst 2024.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Hösten 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Februari 2022

3 Samrådshandling Våren 2022

Granskning är det sista steget innan fastställelse, och innebär att vägplanen går ut på remiss till beröra, som närboende och kommunen.

5 Ny granskning av vägplan December 2022–februari 2023

Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning fastställer om vägplanen är korrekt utformad och framtagen. När planen är fastställd finns alla tillstånd som behövs för att kunna bygga de nya hållplatserna och den nya cykelporten.

7 Planerad byggstart 2025

Dokument

Kontakt

Rabi Baravdish

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 85