Logga in
Logga in

Östergötland Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Vi ska bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för dig som går och cyklar. Det ingår att förbättra busshållplatser.

Vad?

En gång- och cykelväg längs väg 881 Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus samt en gång- och cykelpassage vid Arkösundsvägen. Bättre och mer tillgängliga busshållplatser.

Varför?

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för dig som går och cyklar samt förbättrad tillgänglighet för dig som åker buss.

Nuläge

Vi har tagit fram en vägplan för projektet och planerar att börja bygga till sommaren 2024. Byggtiden är cirka 2 år.

Kostnad

Kostnaden för projektet är cirka 68 miljoner och finansieras av Trafikverket och Norrköpings kommun.

Om projektet

Vi ska bygga en cirka 5,5 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Gång- och cykelvägen byter sida från den västra sidan till den östra strax innan korsningen med väg 882, Marbyvägen och går på östra sidan hela vägen fram till Stora Sidus. Gång- och cykelvägen bidrar till ökad säkerhet för dig som går och cyklar.

Bättre möjligheter att byta till buss

Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Vi bygger omstigningshållplatsen i korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen. Här bygger vi även en pendlarparkering för bilar och cyklar.

Tryggare och mer tillgängligt

Vi ska även bygga en tunnel under Arkösundsvägen för gående och cyklister samt bygga om några hållplatser längs Djurövägen. Busshållplatserna blir bättre utformade och mer tillgängliga.

Vad händer just nu

Vägplanen har fått laga kraft och vi förbereder inför byggstarten.

Tidsplan

Vi har tagit fram en vägplan som fick laga kraft den 30 oktober 2021.

2 Ledningsflytt förhoppningsvis årskiftet 2023/2024 elller vintern 2024

3 Planerad byggstart sommaren 2024

4 Beräknas bli klart 2026

Kontakt

Niklas Landberg

Projektledare

Stina Björnholm

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 35 97