Logga in
Logga in

Östergötland Väg 903 och 904, Krokek, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs länsvägarna E 903 och E 904 i Krokek, Norrköpings kommun. Detta gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. 

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Krokek.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Produktion påbörjas under våren 2024.

Om projektet

Vi planerar att påbörja arbetet våren 2024 med ett sommaruppehåll under månaderna juni, juli och augusti. Under uppehållet kommer vägarna vara öppna. Arbetet beräknas bli färdigt vintern 2024.

Så påverkas trafiken av bygget

Byggtiden kommer medföra viss trafikpåverkan med omledningar. Följ skyltning på plats.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Byggstart Vår 2024

2 Uppehåll i arbetet Juni 2024–Augusti 2024

3 Klart Vinter 2024

Kontakt

Torben Hansen

Projektledare

Telefon: +46 10-123 99 14