Logga in
Logga in

Östergötland Väg 919, Vadstena–Motala, gång- och cykelväg

Vi planerar en gång- och cykelväg mellan Vadstena och Motala. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vad?

Ny gång- och cykelväg.

Varför?

Ökad säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Flytt av ledningar beräknas ske under våren 2024 och vi planerar sen att börja bygga hösten 2024.

Om projektet

Vi planerar att bygga en drygt 6 kilometer lång gång- och cykelväg väster om väg 919 mellan Vadstena och Motala. Målet är att oskyddade trafikanter ska kunna cykla och gå mellan städerna samt att öka tillgängligheten till campingplats, badplats och närliggande naturmiljöer.

Gång- och cykelvägen kommer att gå längs västra sidan av väg 919, sidan mot Vättern, och ansluter i söder till en enskild väg norr om Vadstena camping. Vid Norrsten i norr kommer gång- och cykelvägen att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen mot Motala. 

Arbetet är samfinansierat av Vadstena och Motala kommun. 

Tidsplan

1 Öppet hus möte och samrådsunderlag april 2017

2 Samrådshandling november 2017

3 Granskning av vägplan januari 2018–februari 2018

4 Kompletterande granskning av vägplan maj 2020–juni 2020

5 Ledningsflytt förhoppningsvis under våren 2024

6 Planerad byggstart hösten 2024

Kontakt

Niklas Landberg

Projektledare

Telefon: 070-535 02 28

Stefan Yrjas

Markförhandlare

Telefon: 073-038 76 00