Logga in
Logga in

Skåne Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad för persontrafik

Trafikverket har möjliggjort för persontågstrafik på Söderåsbanan för att du ska kunna pendla enkelt, säkert och klimatsmart.

Vad?

Nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. Ny plattform på stationen i Teckomatorp. Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv.

Varför?

Öka kapaciteten på banan och göra det möjligt med persontrafik på sträckan.

Nuläge

Kvarstående arbeten färdigställer vi under början av 2024.

Om projektet

Den 12 december 2021 öppnade Söderåsbanan för persontågstrafik. Återstående arbeten gör vi klart under 2024. Det handlar främst om bullerskydden på stationerna, men också om arbeten med stängsling och skyltning. 

Vad händer just nu?

Innan vi är helt klara med arbetet längs Söderåsbanan ska vi göra färdigt några mindre arbeten längs med järnvägen. Tågtrafiken kommer inte att påverkas av dessa arbeten.

  • Installation av grindar för underhållsfordon ut mot järnvägen.
  • Justering av suicidstaket i Billesholm.
  • Komplettering av bullerskyddsskärmar i Svalövs kommun.
  • Justering av taktila stråk på och till plattformarna i Svalöv och Kågeröd.
  • Omläggning av dagvattenledning i Kågeröd.

Vad har vi gjort?

Vi har byggt tre helt nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv och en ny plattform till stationen i Teckomatorp. Söderåsbanan var tidigare enkelspårig och för att möjliggöra för persontågstrafik har vi byggt nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd, vilket ökar kapaciteten på banan.

Så här blir det bättre

Insatserna:

  • förbättrar pendlingsmöjligheterna i västra Skåne.
  • avlastar det nationella och regionala vägnätet.
  • bidrar till orternas tillgänglighet och utveckling.
  • bidrar till att fler kan välja tåget framför bilen. 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du se viktiga milstolpar.

1 Byggstart År 2019

2 Söderåsbanan öppnar för persontåg December 2021

3 Ändrings- och tilläggsarbeten Under 2023 och början av 2024

4 Arbetet med Söderåsbanan avslutas Beräknat klart maj 2024

Kort om Söderåsbanan

Söderåsbanan går från Teckomatorp till Åstorp, via Svalöv, Kågeröd och Billesholm. På kartan kan du se alla åtgärder. Banan öppnade för persontågtrafik i december 2021. Under 2024 slutförs arbetet med t.ex. bullerskydd.

Dokument för Söderåsbanan

Kontakt

Johan Haagman

Projektledare, kontaktperson media och intresseorganisationer

Telefon: +46 10-124 19 60

Alfred Elmelid

Projektingenjör, kontaktperson allmänheten

Telefon: +46 10-123 72 72

Mats Ohlsson

Verksamhetsutvecklare, Skånetrafiken, kontaktperson för frågor om tågtrafiken

Telefon: 0451-28 85 96