Logga in
Logga in

Skåne Väg 11, tillgänglighet busshållplats Vasaholm

Vi planerar för att öka trafiksäkerheten och tillgänglighetsanpassa busshållplats Vasaholm längs väg 11.

Vad?

Bygga en planskild gång- och cykelpassage, höja standarden och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar.

Varför?

Öka tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten för bussresenärer och öka antalet resande med kollektivtrafik.

Nuläge

Projektering. 

Om projektet

Busshållplats Vasaholm ligger i Lunds kommun och det saknas i dag ett säkert sätt att ta sig över väg 11. Det beror på det höga trafikflödet, som även gör det svårt för bussarna att köra ut på väg 11 från hållplatsen på ett säkert sätt.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, göra det mer attraktivt att åka kollektivt och förbättra framkomligheten för bussar på väg 11, planerar vi följande åtgärder:

  • bygga en passage för gång- och cykeltrafik, över eller under väg 11 vid busshållplats Vasaholm
  • tillgänglighetsanpassa busshållplats Vasaholm
  • förlänga accelerationskörfälten för bussar.

Tidsplan

1 Samråd – tidigt skede (samrådsunderlag) vägplan 13 november–4 december 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Februari 2021

3 Samrådshandling vägplan Sommaren 2022

4 Granskning av vägplan 2023

5 Fastställelseprövning vägplan 2023

6 Planerad byggstart 2024

7 Beräknas bli klart 2024

Kontakt

Anton Jörlöv

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 20