Logga in
Logga in

Skåne Väg 11, tillgänglighet busshållplats Vasaholm

Vi planerar för att öka trafiksäkerheten och tillgänglighetsanpassa busshållplats Vasaholm längs väg 11.

Vad?

Bygga en planskild gångpassage, höja standarden och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar.

Varför?

Öka tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten för bussresenärer och öka antalet resande med kollektivtrafik.

Nuläge

Arbete med förfrågningsunderlag för entreprenad pågår.

Om projektet

Busshållplats Vasaholm ligger i Lunds kommun och det saknas i dag ett säkert sätt att ta sig över väg 11. Det beror på det höga trafikflödet, som även gör det svårt för bussarna att köra ut på väg 11 från hållplatsen på ett säkert sätt.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, göra det mer attraktivt att åka kollektivt och förbättra framkomligheten för bussar på väg 11, planerar vi följande åtgärder:

  • det blir en passage för gångtrafik under väg 11 vid busshållplats Vasaholm

  • tillgänglighetsanpassa busshållplats Vasaholm

  • förlänga accelerationskörfälten för bussar.

Tidsplan

1 Samråd – tidigt skede (samrådsunderlag) vägplan 13 november–4 december 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan februari 2021

3 Samrådshandling vägplan november 2021–juni 2022

4 Samråd 1–28 augusti 2022

5 Granskningshandling vägplan september 2022–januari 2023

6 Fastställelseprövning vägplan våren–hösten 2023

7 Vägplanen vann laga kraft 12 december 2023

8 Förfrågningsunderlag för entreprenad 2024

9 Planerad byggstart Sommaren 2025

10 Beräknas bli klart 2026

Kontakt

Julius Prytz

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 46