Logga in
Logga in

Skåne E4/E6 Helsingborg, miljöåtgärder och trafiksäkerhetsförbättringar

Vi planerar för att genomföra miljöåtgärder längs E4 och E6 i Helsingborg samt trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatsen Helsingborg Södra.

Vad?

Placera faunastängsel och viltuthopp, genomföra bullerskyddsåtgärder vid Råån, vattenskyddsåtgärder, anpassa trafikplats Helsingborg Södra

Varför?

För att öka framkomligheten, öka trafiksäkerheten och miljöförbättringar.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för att genomföra miljöåtgärder längs E4 och E6 i Helsingborg samt trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatsen Helsingborg Södra.

Trafikverket har fått i uppdrag att skapa säkra passager för vilt och sätta faunastängsel utmed sträckan eftersom E6 och E4 är hårt trafikerade motorvägar. I uppdraget ingår det vattenskyddsåtgärder för att skydda grundvattentäkterna mot eventuella föroreningar längs E6 samt bullerskyddsåtgärd för miljön vid Rååns dalgång.Trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatsen Helsingborg Södra är även en del av uppdraget.

För att öka trafiksäkerheten, förbättra passagemöjligheter för vilt, minska viltolyckor, minska bullerstörningar och öka framkomligheten, planerar vi följande åtgärder:

  • Sätta faunastängsel längs del av E4 och E6 i Helsingborg
  • Anpassa vägportar för vilt samt viltuthopp
  • Bullerskyddsåtgärd vid Rååns dalgång
  • Vattenskyddsåtgärder
  • Anpassa trafikplats Helsingborg Södra

Projektet planeras pågå från 2022 till 2028.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Hösten 2022

2 Samrådshandling Hästen 2024

3 Granskningshandling Sommaren 2025

4 Fastställelse av vägplan Hösten 2025

5 Planerad byggstart 2028

6 Beräknas bli klart 2030

Översiktskarta

Översiktskarta

Den heldragna röda linjen markerar sträckorna längs E4 och E6 i Helsingborg samt trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatsen Helsingborg Södra.
Se översiktskartan i sin helhet (png, 845 kB)

Kontakt

Karolina Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 63

Alexander Haglund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 16 10

Måns Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 68 79