Logga in
Logga in

Skåne E6 Trelleborg–Malmö, trafikplats Vellinge södra

Vi bygger om avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra till en parallellavfart. Det gör vi för att öka framkomligheten och tillgängligheten för södergående trafik på E6 och trafik mot väg 100.

Vad?

Bygga om en kilavfart till parallellavfart. Byte av befintlig vägräcke.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E6 och väg 100.

Nuläge

Vägplanen är fastställd.

Om projektet

Avfartsrampen vid trafikplats Vellinge S från E6 till väg 100 är i dag en så kallad kilavfart. För att öka framkomligheten och tillgängligheten för såväl södergående trafik på E6 som trafik mot väg 100 ska vi bygga om avfarten till en parallellavfart.

En kilavfart kräver en hårdare inbromsning på avfarten för att inte bilisterna ska behöva bromsa in redan på motorvägen. Eftersom många bilister ändå bromsar ute på E6 bildas lätt köer både på E6 mot Trelleborg förbi trafikplatsen och på avfarten mot väg 100 och ut mot Falsterbo.

Genom att vi breddar vägen och bygger om kilavfarten till en parallellavfart får bilisterna som ska av mot Falsterbo ett eget körfält att bromsa in på. Det minskar risken för köbildning och ökar framkomligheten på E6 i södergående riktning.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Hösten/vintern 2020

2 Samrådshandling Oktober 2021

3 Granskning av vägplan November 2022–februari 2023

4 Fastställelseprövning Sommaren–oktober 2023

5 Planerad byggstart 2024/2025

Karta över åtgärder Malmö–Falsterbonäset

Nya stationslägen och åtgärder på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo, Ny parallellavfart i södergående riktning E6 trafikplats Vellinge Södra. Nytt resecentrum och ny pendlarparkering (Vellinge kommun). Nya stationslägen Vellinge Ängar. Extra körfält i norrgående riktning E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg.

Kartan visar hur vi förbättrar för kollektivtrafiken mellan Malmö och Falsterbonäset:

 • Ett extra körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge norra och Petersborg.
 • Nytt resecentrum och ny pendlarparkering i Vellinge (byggs av Vellinge kommun).
 • Nya stationslägen för busshållplats Vellinge ängar.
 • Ny parallellavfart i södergående riktning på E6 vid trafikplats Vellinge södra.
 • Nya stationslägen och åtgärder på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo.

Se kartan i en större storlek (png, 1,2 MB) 

Karta över åtgärder Falsterbonäset

Ombyggnad av stationslägen och ny cykelparkering Skanör C. Ombyggnad av stationslägen Haga. Ombyggnad av stationslägen Ljunghusen Storvägen. Ny cykelparkering Falsterbokanalen. Tillfällig pendlarparkering Nyckelhålsparken. Nya stationslägen Nyckelhålsparken. Ny pendlar- och cykelparkering Toppen. Nya stationslägen och gång - och cykelpassage Toppen. Åtgärder för förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo.

Kartan visar Trafikverkets och Vellinge kommuns åtgärder på Falsterbonäset och väg 100.

Trafikverket planerar att:

 • förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100 mellan trafilkplats Kungstorp och Falsterbo
 • bygga nya stationslägen samt gång- och cykelpassage vid Toppen
 • bygga nya stationslägen vid Nyckelhålsparken
 • bygga om stationslägen Ljunghusen Storvägen.

Kommunen planerar att:

 • bygga pendlar- och cykelparkering vid Toppen
 • bygga tillfällig pendlarparkering vid Nyckehålsparken
 • bygga ny cykelparkering vid Falsterbokanalen
 • bygga om stationslägen Haga
 • bygga om stationslägen och bygga ny cykelparkering vid Skanör C.

Se kartan i en större storlek (png, 1,3 MB)

Kontakt

Behnaz Bahabozorgi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 94 93