Logga in
Logga in

Skåne E65, Börringe–Lemmeströ, parallellväg

Vi planerar att bygga en parallell väg till E65 mellan Börringe kyrkby och Lemmeströ, samt en planskild korsning mellan E65, Slätterödsvägen och Havgårdsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Parallell väg mellan Börringe och Lemmeströ samt en ny planskild korsning.

Varför?

För att minska belastningen på E65 och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på E65, och samtidigt göra det smidigare att cykla mellan Svedala, Börringe och Skurup. Därför bygger vi en parallell väg till E65 på grusvägen som går bredvid. Eftersom vi kan hänvisa lokal och långsam trafik till den parallella vägen minskar vi belastningen på E65 på sträckan. Det blir också mer komfortabelt att cykla på vägen eftersom den nu får en jämn asfaltbeläggning i stället för grus.

Vid Lemmeströ mellan E65, Slätterödsvägen och Havgårdsvägen bygger vi även en planskild korsning. Det förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten, både på de anslutande vägarna och på E65, eftersom det blir två körfält i varje riktning och mitträcke genom hela korsningen.

Tidsplan

1 Samråd Maj 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juli 2020

3 Samråd Oktober 2020

4 Granskning 18 januari–27 februari 2022

5 Fastställelseprövning Sommaren 2022–våren 2023

6 Planerad byggstart 2027

Kontakt

Kerstin Jensen

Telefon: +46 10-123 87 67