Logga in
Logga in

Skåne Hässleholm bangård, kontaktledningsbyte

Trafikverket rustar järnvägen i hela Sverige och har påbörjat en modernisering av kontaktledningssystemet i Skåne. Nu rustar vi upp Hässleholm bangård för att höja anläggningens driftsäkerhet och minska underhållet.

Vad?

Vi rustar upp kontakledningsanläggning på Hässleholm station.

Varför?

Kontaktledningarna är gamla och behöver bytas ut för att minska störningskänsligheten.

Nuläge

Pågående ombyggnad.

Om projektet

Hässleholm utgör en viktig knutpunkt i det skånska järnvägssystemet och är länken för tågen som tar sig norrut. Upprustningen av kontakledningssystemet sker redan längs med Södra stambanan som ansluter till Hässleholm och nu är det tid för stationen i Hässleholm att moderniseras.

I januari 2024 börjar vi rusta upp Hässleholm bangårds kontakledningsanläggning. Detta för att öka bangårdens driftsäkerhet och minska underhållskostnaderna. Kontaktledningarna på bangården kommer att bytas ut med nya. Detta är på grund av de nuvarande kontaktledningarna har nått sin tekniska livslängd. Vi passar även på att byta ut vissa växlar, spår och fundament på området. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2025.

Under arbetets gång kan det förekomma buller från bangården och vi uppskattar att du har överseende med att det kan låta när vi genomför upprustningen. Fastigheter i anslutning till arbetsområdet kommer få vidare information.

Då arbetet sker över hela bangården behöver vi stänga av tågtrafiken genom Hässleholm under vissa helger för att kunna genomföra bytet. Avstängningar sker på grund av säkerhetsskäl i samband med arbetet. Du kan se hur din resa påverkas via de olika tågbolagen.

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

1 Förberedande arbeten nov. 2023–jan. 2024

2 Byggstart Vecka 3

Tiderna för avstängningarna är lördag 05:00 - måndag 03:15

Sök din resa hos respektive tågoperatör för att se hur din resa påverkas.

Arbetet på bangården fortgår.

Vi genomför intensivare arbete som kan begränsa tågtrafiken genom Hässleholm helgerna vecka 17, 22, 26, 27 och 35.

Sök din resa hos respektive tågoperatör för att se hur din resa påverkas.

5 Bangården är färdig Beräknat december 2025

Kontakt

Jonas Wellberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 18 94