Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Klippan, förlängt mötesspår

Vi bygger nytt mötesspår och gångbro över spåren vid stationen samt höjer hastigheten. På så vis ökar vi säkerheten och kapaciteten så att vi kan korta restiderna på Skånebanan.

Vad?

Vi förlänger mötesspåret i Klippan och bygger en gångbro över spåren på Klippans station.

Varför?

För att öka säkerheten och kapaciteten så att vi kan höja hastigheten på banan. Då kan vi korta restiderna, öka tillgängligheten och tågresandet.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Vi förlänger mötesspåret i Klippan. Spåret sträcker sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby. Vi bygger också en gångbro över spåren vid Klippans station. Den medfinansieras av Klippans kommun.

Projektör upphandlades under våren. Det blev Sweco som vann upphandlingen och ska ta fram järnvägsplanen.

Vad händer just nu?

  • Just nu pågår fältarbeten med geotekniska undersökningar och mätarbeten. Med geoteknik undersöker vi marken för att kunna se vad det är för jordart och hur bra bärigheten är. Med mätteknik mäter vi in spåret för att se exakt hur spåret ligger.
  • Vi tar fram en järnvägsplan som beskriver vad vi ska göra på platsen.
  • Vi håller samråd i Klippan i oktober eller november, för att få in synpunkter så att vi kan jobba vidare med järnvägsplanen. 

Vad händer längre fram i planeringsarbetet?

  • Vi gör göra flora- och faunainventeringar.
  • Vi gör arkeologiska undersökningar för att säkerställa att det inte förstör något kulturvärde.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande 
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Tidsplan

För att kunna öka kapaciteten och korta restiderna längs Skånebanan rustas nu banan upp. I Klippan förlängs mötesspåret och en gångbro byggs över spåren. Här kan du se vad vi planerar att göra och när.

1 Järnvägsplan påbörjas Augusti 2022

2 Samråd i Klippan Oktober eller november 2022

3 Beräknad byggstart År 2027

4 Arbetet färdigt År 2030