Logga in
Logga in

Skåne Lockarp, omformarstation

Vi planerar att bygga en ny omformarstation i Lockarp för att möta framtidens ökade behov av elkraft till tågen.

Vad?

Vi ska bygga en ny omformarstation i Lockarp

Varför?

Omformarstationen ska säkerställa kraftmatningsbehovet till järnvägssystemet i Malmöregionen

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan

Om projektet

Vi ska bygga ny omformarstation som ska förse framtidens drift av tågtrafik i Malmöregionen med tillräcklig elkraftskapacitet. Närboende kommer påverkas minimalt under byggtiden då buller genereras vid upprättande av ny byggnad. Tågtrafiken kommer inte att påverkas av genomgående trafik. 

Tidsplan

1 Samråd sommar 2023

2 Granskning järnvägsplan Hösten 2024

3 Byggstart 2027

4 Klart Preliminärt sommaren 2028

Dokument

Kontakt

Robert Verkerk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 81