Logga in
Logga in

Skåne Malmö C Övre, spår 11

Vi bygger ett nytt spår för persontåg på övre delen av Malmö C.

Vad?

Ett nytt spår på Malmö C och signalåtgärder.

Varför?

För att öka kapaciteten på Malmö C och minska risken för störningar.

Nuläge

Arbete på bangården.

Om projektet

Antalet resenärer och mängden gods på järnväg i Skåne ökar stadigt. Skåne har cirka sex procent av Sveriges järnvägsnät och ungefär 152 miljoner kollektivtrafikresor görs i Skåne per år. En stor del av dessa tåg passerar eller stannar vid Malmö Central.

Kapaciteten på Malmö Central motsvarar därför inte nödvändiga behov. För att kunna möta kapacitetsbehovet samt önskemål från resebolag om utökningar av tågtrafik behövs ytterligare lägen för tågen att stanna. Därför bygger vi ett nytt spår in till den övre delen av Malmö Central som blir spår 11 och som ansluter till plattformen bredvid spår 10. Detta läge kommer användas för tågen om kör på Malmöringen och för uppställning av tåg.

Vi passar även på att genomföra signalarbeten på Malmös bangård för att minska risken för störningar.

Arbete som kan störa tågtrafiken förläggs huvudsakligen på nätterna och i samband med redan planerade underhållsarbeten. Under inkopplingen i juni kommer det vara en totalavstängning. Vid en del av arbetena som genomförs kan buller uppstå, huvudsakligen när vi spåntar. 

Vad vi planerar att bygga

  • Nytt spår.
  • Ombyggnad av den existerande plattformen, vi utrustar den med beslysning, högtalare och tillser att den uppfyller dagens krav för tillgänglighet.
  • Ombyggnad av en växel.
  • Ställverksuppgraderingar.
  • Signalåtgärder.

Tidsplan

1 Förberedande arbete Början på hösten

2 Byggstart på bangården November

3 Arbetet fortsätter i banhallen Vintern 2023/2024

4 Inkoppling Helgen vecka 24

5 Spår 11 öppnar för trafik 28 juni 2024

Kontakt

Camilla Rasmusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 13

Felicia Ascard

Projektledare

Telefon: +46 10-123 18 51