Logga in
Logga in

Skåne Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58

Vi bygger ut infartsspåret till Malmö godsbangård och kombiterminal för att öka kapaciteten och göra godshanteringen effektivare.

Vad?

Bygga ut infartsspår 58 till Malmö godsbangård och kombiterminal.

Varför?

Öka kapaciteten och effektiviteten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en järnvägsplan och en systemhandling.

Om projektet

Vi bygger ut infartsspåret till Malmö godsbangård genom att bygga ett sidospår till befintligt spår. Det nya spåret gör det möjligt att ställa upp 750 meter långa tåg och går på en bro över Sege å och inre Ringvägen.

Ökad kapacitet och effektivare godshantering

Den planerade utbyggnaden av spår 58 syftar till att:

  • avlasta infarten till Malmö godsbangård vid hög belastning
  • skapa fler långa spår för godståg eftersom det är komplicerat och dyrt att bygga ut infarten
  • förbättra trafikmöjligheterna för godståg som ankommer och avgår via Kontinentalbanan.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag 21 mars 2022–10 april 2022

2 Beslut om betydande miljöpåverkan sommaren/hösten 2022

3 Samrådshandling hösten 2022 till sommaren 2023

4 Granskningshandling hösten 2023 till våren 2024

5 Fastställelse vägplan hösten/vintern 2024

6 Planerad byggstart tidigast 2027

Kontakt

Camilla Rasmusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 13