Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Åstorp–Hässleholm, signalåtgärder och hastighetshöjning

Vi rustar Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm, genom en rad signalåtgärder. Det gör vi för att kunna höja hastigheten och öka kapaciteten på sträckan.

Vad?

Vi justerar signalsystemet så att kapaciteten ökar och anläggningen blir modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter.

Varför?

För att höja hastigheterna på Skånebanan, mellan Åstorp och Hässleholm, så att tågen kan gå oftare.

Nuläge

Uppehåll i byggnationen till 2026.

Om projektet

Skånebanan rustas upp för att bli mer robust och få ökad kapacitet. 

På sträckan Åstorp–Hässleholm justerar signalsystemet, så att kapaciteten ökar och anläggningen blir mer modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter, vilket i sin tur gör att vi kommer att kunna köra tågen fortare mellan Åstorp och Hässleholm.

Upprustningen gör också banan mer robust, vilket bland annat gör att omkringliggande sträckor och tidtabeller påverkas i mindre utsträckning när förseningar behöver hämtas upp.

Tillsammans med de andra projekten på Skånebanan bidrar detta till att korta restider mellan Helsingborg och Hässleholm och möjliggöra tätare turer för Pågatågen.

Vad händer just nu?

Vi har påbörjat arbetet med första etappen mellan Åstorp–Hyllstofta. Arbetet sker huvudsakligen på natten och under tre helger under hösten. Vi förbereder just nu inkopplingen av de förbättringar som vi har gjort och under vecka 47 är sträckan Åstorp–Hyllstofta klar. Därefter tillåts tågen köra i högre hastigheter.

Tidsplan Åstorp-Hässleholm

1 Projektering Oktober 2022–Juni 2023

2 Byggstart Åstorp-Hyllstofta Augusti 2023

3 Planerad inkoppling Åstorp-Hyllstofta November 2023

4 Byggstart Hyllstofta-Hässleholm Beräknat 2026

5 Planerad inkoppling Hyllstofta-Hässleholm Beräknat 2026

Kontakt

Cecilia Assiks

Telefon: +46 10-123 55 73