Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Åstorp–Hässleholm, signalåtgärder och hastighetshöjning

Vi rustar Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm, genom en rad signalåtgärder. Det gör vi för att kunna höja hastigheten och öka kapaciteten på sträckan.

Vad?

Vi justerar signalsystemet så att kapaciteten ökar och anläggningen blir modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter.

Varför?

För att höja hastigheterna på Skånebanan, mellan Åstorp och Hässleholm, så att tågen kan gå oftare.

Nuläge

Just nu pågår projektering, vilket innebär att vi planerar och förbereder för byggstart.

Om projektet

Skånebanan rustas upp för att bli mer robust och få ökad kapacitet. 

På sträckan Åstorp–Hässleholm justerar signalsystemet, så att kapaciteten ökar och anläggningen blir mer modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter, vilket i sin tur gör att vi kommer att kunna köra tågen fortare mellan Åstorp och Hässleholm.

Upprustningen gör också banan mer robust, vilket bland annat gör att omkringliggande sträckor och tidtabeller påverkas i mindre utsträckning när förseningar behöver hämtas upp.

Tillsammans med de andra projekten på Skånebanan bidrar detta till att korta restider mellan Helsingborg och Hässleholm och möjliggöra tätare turer för Pågatågen.

Vad händer just nu?

Just nu pågår projekteringen, vilket innebär att vi planerar och förbereder för kommande byggstart i augusti år 2023. Första etappen blir Åstorp–Hyllstofta, som planeras göras klar under 2023. Därefter påbörjas etappen Hyllstofta–Hässleholm, som beräknas vara färdig i augusti 2024.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Tidsplan Åstorp-Hässleholm

1 Projektering Oktober 2022–Juni 2023

2 Planerad byggstart Åstorp-Hyllstofta Augusti 2023

3 Planerad inkoppling Åstorp-Hyllstofta December 2023

4 Planerad byggstart Hyllstofta-Hässleholm Januari 2024

5 Planerad inkoppling Hyllstofta-Hässleholm Augusti 2024

Kontakt

Cecilia Assiks

Telefon: +46 10-123 55 73


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Cecilia Assiks
Kommunikatör
Jonatan Jensen