Logga in
Logga in

Skåne Väg 108, Holmeja, Busshållplats samt planskild passage

Vi planerar att tillgänlighetsanpassa busshållplats samt planskild gång- och cykelpassage genom Holmeja. Detta gör vi för att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar att tillgänlighetsanpassa busshållplats samt planskild gång- och cykelpassage.

Varför?

För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för resande med kollektivtrafiken till och från Holmeja. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Under sommaren pågår undersökningar och inmätningar i området.

Om projektet

I samband med tidigare samråd inkom synpunkter gällande tänkt utformning, framförallt gällande säker passage över väg 108, vilket resulterade i att projektet pausades. Nu gör vi ett omtag och planerar för ett nytt samråd. Det innebär att åtgärden nu omfattar en ny tillgänglighetsanpassad fickhållplats inklusive en planskild gång- och cykelpassage på väg 108, samt anslutande gång- och cykelväg i Holmeja. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd Hösten 2024

2 Granskning Våren 2025

3 Fastställelse Sommaren 2025

4 Produktion Våren 2026

5 Öppnande för trafik Våren 2027

översiktskarta

Bilden illustrerar berörd korsning där busshållplatsen och gångpassagen kommer placeras.  Norr om Svedala strax utanför Holmeja.
Se och ladda ner kartan i en större storlek (png, 375 kB)

Kontakt

Erik Prejer

Projektledare