Logga in
Logga in

Skåne Väg 113, Stabbarp–Bosarp, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Eslövs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 113, mellan Stabbarp och Bosarp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Öslöv.

Varför?

För att förbättra säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 113 gång och cykelväg, Stabbarp–Bosarp i Eslövs kommun, Skåne län

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Bosarp. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Hör gärna av dig till oss med vad du tycker. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningsperiod: 21 november–21 december 2022.

Plats för handlingar: 

  • På den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar
  • Trafikverket Neptunigatan 52, 211 18 Malmö
  • Stadshuset, Gröna torg 2, 241 80 Eslöv

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 21 december 2022. Ange ärendenummer TRV 2018/132510.

Mer information: Jacob Malmehed Larsson, projektledare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Bosarp. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Stabbarp–Bosarp blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Eslövs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Mars–april 2021

Vi bjöd in till samrådsmöte där man kunde välja att delta via telefon eller på fysiskt möte, 21 och 24 mars. Samrådshandlingen finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Sen höst/vinter 2022

4 Byggstart Tidigast 2023-2024

5 Klart Planeras till 2024–2025

Kontakt

Jacob Malmehed Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 55