Logga in
Logga in

Skåne Väg 115, Boarp, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att skapa en trafiksäker korsning för bilister och oskyddade trafikanter i Boarp mellan väg 115 och väg 1747.

Vad?

Ombyggnation och anpassning av busshållplatser, gång- och cykelvägspassage över väg 115 och ny gång- och cykelbana.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Projektets syfte är att skapa en trafiksäker korsning för både bilister och oskyddade trafikanter, och öka tillgängligheten för gående längs väg 115. Detta vill vi uppnå genom att flytta och rusta upp befintlig busshållplats och anlägga en gång- och cykelpassage på väg 115. Vi planerar även att bygga en gångbana som ansluter till busshållplatsen. 

Dessa åtgärder kommer bland annat bidra till: 

  • Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och fordonstrafik
  • Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för resenärer med kollektivtrafik
  • Ökad attraktivitet för kollektivtrafik
  • Ökad framkomlighet på väg 115.

Tidsplan

1 Byggstart Preliminärt våren 2025

2 Klart Preliminärt sommaren 2025

Kontakt

Wali Hamid

Projektledare

Telefon: +46 10-124 15 83

Alfhild Hedelin

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 96 49