Logga in
Logga in

Skåne Väg 1248, Mörarp–Bjuv, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv, längs väg 1248. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv.

Varför?

Förbättra förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna.

Nuläge

Vägplanen är överklagad och ligger för beslut hos regeringen, vilket kan påverka fortsatt tidplan.

Om projektet

Målet är att koppla ihop Mörarp och Bjuv med en cykelväg för att göra det möjligt att cykelpendla på ett trafiksäkert sätt mellan orterna. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) December 2021

Länsstyrelsen tar beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

3 Samråd – samrådshandling Sommaren 2022

4 Granskning av vägplan 27 mars 2023–2 maj 2023

5 Fastställelseprövning vägplan Hösten 2023–våren 2024

6 Planerad byggstart 2024

Kontakt

Katrin Andersson

Projektledare