Logga in
Logga in

Skåne Väg 1248, Mörarp–Bjuv, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv, längs väg 1248. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv.

Varför?

Förbättra förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Målet är att koppla ihop Mörarp och Bjuv med en cykelväg för att göra det möjligt att cykelpendla på ett trafiksäkert sätt mellan orterna. Vi kommer även att göra åtgärder inne i Mörarp för att förbättra förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna.

 

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) december 2021

Länsstyrelsen tar beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

3 Samråd – samrådshandling sommaren 2022

4 Granskning av vägplan 30 januari–1 mars 2023

5 Fastställelseprövning vägplan sommaren 2023

6 Planerad byggstart 2024

Kontakt

Katrin Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 41