Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, Billinge–Röstånga, gång- och cykelväg

Vi ser över hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter mellan Billinge och Röstånga.

Vad?

En gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge och Röstånga med hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till Billinge tätort.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängigheten för gående och cyklister.

Nuläge

Under 2022 arbetar vi med att framställa en samrådshandling. Den kommer presentera ett förslag på utformningen av projektet mer detaljerat. Samråd planeras under hösten 2022.

Om projektet

Som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, planerar vi en ny gång- och cykelväg längs riksväg 13 från Billinge till Röstånga. Förutom gång- och cykelvägen ska följande åtgärder bidra till att öka trafiksäkerheten inne i Billinge:

  • tätortsportar
  • hastighetssäkrade åtgärder
  • ny gång- och cykelbro över Billabäcken.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 27 november–19 december 2021

Vi planerar att bjuda in till samrådsmöte i november 2022.

3 Granskning av vägplan Våren 2023

4 Byggstart Planeras till 2025

5 Klart Planeras till slutet av 2025

Kontakt

Jessica Trobäck

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 63