Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, Billinge–Röstånga, gång- och cykelväg

Vi ser över hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter mellan Billinge och Röstånga.

Vad?

En gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge och Röstånga med hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till Billinge tätort.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängigheten för gående och cyklister.

Nuläge

Under 2022 arbetar vi med att framställa en samrådshandling. Den kommer presentera ett förslag på utformningen av projektet mer detaljerat. Samråd planeras under hösten 2022.

Om projektet

Som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, planerar vi en ny gång- och cykelväg längs riksväg 13 från Billinge till Röstånga. Förutom gång- och cykelvägen ska följande åtgärder bidra till att öka trafiksäkerheten inne i Billinge:

  • tätortsportar
  • hastighetssäkrade åtgärder
  • tillgänglighetsanpassning av busshållplats Billinge N
  • ny gång- och cykelbro över Billabäcken.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 27 november 2021–19 december 2021

2 Samråd – samrådshanling hösten 2022

3 Granskning av vägplan vintern 2022/2023

4 Byggstart planeras till 2024

5 Klart planeras till 2025

Kontakt

Jessica Trobäck

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 63