Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, Billinge–Röstånga, gång- och cykelväg

Vi ser över hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter mellan Billinge och Röstånga.

Vad?

En gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge och Röstånga med hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till Billinge tätort.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängigheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, planerar vi en ny gång- och cykelväg längs riksväg 13 från Billinge till Röstånga. Förutom gång- och cykelvägen ska följande åtgärder bidra till att öka trafiksäkerheten inne i Billinge:

  • tätortsportar
  • hastighetssäkrade åtgärder
  • ny gång- och cykelbro över Billabäcken.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 27 november–19 december 2021

Samrådhandlingen finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Byggstart Planeras till 2025

5 Klart Planeras till slutet av 2025

Kontakt

Jessica Trobäck

Projektledare