Logga in
Logga in

Skåne Väg 1350/1248, Landskrona Brohusen, cirkulationsplats

Vi planerar att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 1350, 1156, 1248 och Hälsingborgsvägen. Vi ska också anlägga belysning längs gång- och cykelrampen norr om befintlig gång- och cykelbro längs väg 1350.

Vad?

Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 1350, 1156, 1248 och Hälsingborgsvägen och ny belysning utmed gång- och cykelrampen.

Varför?

En ny cirkulationsplats för att minska kapacitetsproblemen, förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Ny belysning för att skapa en tryggare gång- och cykelväg.

Nuläge

Bygghandling.

Om projektet

Vi vill skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i fyrvägskorsningen mellan väg 1350, 1156, 1248 och Hälsingborgsvägen i Landskrona. Genom att anlägga en enfältig cirkulationsplats kan vi minska kapacitetsproblem och samtidigt förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag.

I samband med detta planerar vi också att anlägga belysning längs gång- och cykelrampen norr om befintlig gång- och cykelbro längs väg 1350. Det gör vi för att skapa en tryggare gång- och cykelväg som förhoppningsvis uppmuntrar fler till att välja gröna, hållbara och smidiga transportsätt.

Översiktskarta

Den blå markeringen på kartan visar fyrvägskorsningen mellan väg 1350, 1156, 1248 och Hälsingborgsvägen.

Tidsplan

1 Arbete med bygghandling April 2024

2 Byggstart Preliminärt årsskiftet 2025/2026

3 Klart Preliminärt sommaren 2026

Kontakt

Sami Hatab

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 41