Logga in
Logga in

Skåne Väg 1444, Nyhamnsläge–Brunnby, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Brunnby. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

En ny gång- och cykelväg på väg 1444 mellan Nyhamnsläge och Arlid.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen är överklagad och ligger för beslut hos regeringen. Vilket kan påverka tidplanen.

Om projektet

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Nyhamnsläge-Brunnby blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Höganäs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Våren 2020

2 Samråd – samrådhandling 9–31 januari 2022

3 Granskning av vägplan Hösten 2022

4 Faställelseprövning vägplan Våren 2023

5 Planerad byggstart Tidigast 2025

6 Beräknas bli klart 2026

Kontakt

Anette Rosvall

Projektledare

Telefon: +46 10-124 26 21