Logga in
Logga in

Skåne Väg 1444, Nyhamnsläge–Brunnby, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Brunnby. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

En ny gång- och cykelväg på väg 1444 mellan Nyhamnsläge och Arlid.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 1444 gång och cykelväg, Nyhamnsläge–Brunnby, Höganäs kommun, Skåne län

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1444 mellan Nyhamnsläge och Brunnby. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningsperiod: 21 november–21 december 2022.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på

  • Den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar
  • Trafikverket Neptunigatan 52, 211 18 Malmö
  • Stadshuset, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 21 december 2022. Ange ärendenummer TRV 2018/132513.

Mer information: Jacob Malmehed Larsson, projektledare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

I projektet ingår även att anpassa befintlig busshållplats i Brunnby till den nya GC-vägen.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Nyhamnsläge-Brunnby blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Höganäs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Våren 2020

2 Samråd – samrådhandling 9–31 januari 2022

3 Granskning av vägplan Hösten 2022

4 Faställelseprövning vägplan Runt årsskiftet 2022/2023

5 Planerad byggstart 2023 eller 2024

6 Beräknas bli klart 2024 eller 2025

Kontakt

Jacob Malmehed Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 55