Logga in
Logga in

Skåne Väg 1444, Nyhamnsläge–Brunnby, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Brunnby. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

En ny gång- och cykelväg på väg 1444 mellan Nyhamnsläge och Arlid.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

I projektet ingår även att anpassa befintlig busshållplats i Brunnby till den nya GC-vägen.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Nyhamnsläge-Brunnby blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Höganäs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Våren 2020

2 Samråd – samrådhandling 9–31 januari 2022

3 Granskning av vägplan Hösten 2022

4 Faställelseprövning vägplan Våren 2023

5 Planerad byggstart 2023 eller 2024

6 Beräknas bli klart 2024 eller 2025

Kontakt

Emanuel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 25