Logga in
Logga in

Skåne Väg 17 Trollenäs–Eslöv, ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 17 från Trollenäs och in till befintlig gång- och cykelväg i Eslöv. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Ny statlig gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp samt ny kommunal gång- och cykelväg längs Trollenäsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. Vägplanen är en detaljerad beskrivning av hur gång- och cykelvägen ska se ut, och hur den ska byggas.

Om projektet

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp (en sträcka på cirka 2,7 kilometer) samt en anslutande ny gång- och cykelväg (cirka 750 meter) längs Trollenäsvägen in till befintlig gång- och cykelväg i Eslöv.

I dag är det inte trafiksäkert att cykla längs väg 17 eftersom det är mycket trafik och höga hastigheter. Målet är att det ska vara möjligt att cykla i en trafiksäker miljö från Eslöv till Trollenäs.

Dokument

Tidslinje

1 Samrådsmöte (samrådshandling) 22 maj–16 juni 2024

2 Granskning av vägplan hösten 2024, preliminärt

3 Byggstart 2026, preliminärt

4 Klart årsskiftet 2026/2027, preliminärt

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63

Emelie Elander

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 89 30