Logga in
Logga in

Skåne Väg 1710, Rebbelberga-Barkåkra vid Östra Kvarn, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1710, mellan Rebbelberga och Barkåkra vid Östra Kvarn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

En ny gång- och cykelväg på väg 1710 mellan Rebbelberga och Barkåkra vid Östra Kvarn.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen är fastställd, men överklagad till regeringen som ska fatta beslut. Arbete pågår med förfrågningsunderlag för entreprenad.  

Om projektet

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att knyta ihop de två befintliga cykelvägarna norr och söder om Rösjöholmsån. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Ängelholms kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2025

2 Beräknas bli klart 2025/2026

Kontakt

Emanuel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 25