Logga in
Logga in

Skåne Väg 1788, Hjärnarp–Munka Ljungby, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby, längs väg 1788. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

En ny gång- och cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Planeringsarbete inför framtagning av vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en cirka 1,4 kilometer lång gång- och cykelväg längs Gånarpsvägen (väg 1788) norr om Munka Ljungby i Ängelholms kommun. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till:

  • Befintlig gång- och cykelväg i söder, vid bergtäkten norr om Munka Ljungby.
  • Toarps byaväg i Tåstarp i norr.

Det finns ett behov av att kunna cykelpendla på ett säkert sätt mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. Idag saknas trafiksäkra sätt att ta sig fram för gående och cyklister på grund av höga hastigheter och stora trafikflöden. Genom att anlägga en ny gång- och cykelväg på sträckan gör vi det möjligt att på ett trafiksäkert sätt cykla och gå mellan de båda orterna.

Under projektet kommer vi utreda standardhöjning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna Tåstarp Backvägen och Tåstarp Kyrkan utmed den nya gång- och cykelvägen. 

Översiktskarta

Karta över gång- och cykelvägens planerade sträckning mellan Hjärnarp och Munka Ljungby.
Klicka för större bild (png, 0,98MB)

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma ändras.

1 Konsultupphandling Vinter 2023

2 Framtagning av vägplan 2024–2027

Kontakt

Hannah Berg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 82 16

Linnéa Wickberg

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 25 76