Logga in
Logga in

Skåne Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

Vad?

Faunastängsel och passager för vilt på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge).

Varför?

Minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi tar fram förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör.

Om projektet

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten på väg 19 mellan trafikplats Östanå och Broby, och på väg 23 mellan trafikplats Östanå och Rävninge. Vägarna ligger i Östra Göinge kommun och Hässleholms kommun. Sträckorna är olycksdrabbade, och för att minska antalet viltolyckor planerar vi att bygga:

  • viltstängsel
  • viltuthopp
  • grindar och färister
  • planskilda passager i form av torrtrummor, faunabroar (väg 23) och en faunaport (väg 19).

Bakgrund

På grund av att sträckorna varit drabbade av viltolyckor tog vi fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2017. Utifrån den tog vi fram förslag på lämpliga åtgärder i en teknisk utredning 2019. Under våren 2020 började vi sedan att ta fram en vägplan. Vi har genomfört samråd, vägplanen har varit utställd för granskning och ska nu fastställas innan vi kan sätta igång med bygget.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

2 Beslut om betydande miljöpåverkan september 2020

Samrådshandlingen finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

5 Fastställelseprövning vägplan sommaren 2022–våren 2023

6 Planerad byggstart våren 2024

7 Beräknas bli klart sommaren 2025

Kontakt

Maria Lund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 19