Logga in
Logga in

Skåne Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

Vad?

Faunastängsel och passager för vilt på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge).

Varför?

Minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Förfrågningsunderlag för entreprenad är ute på anbudsräkning.

Om projektet

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten på väg 19 mellan trafikplats Östanå och Broby, och på väg 23 mellan trafikplats Östanå och Rävninge. Vägarna ligger i Östra Göinge kommun och Hässleholms kommun. Sträckorna är olycksdrabbade, och för att minska antalet viltolyckor planerar vi att bygga:

  • viltstängsel
  • viltuthopp
  • grindar och färister
  • planskilda passager i form av torrtrummor, faunabroar (väg 23) och en faunaport (väg 19).

Bakgrund

På grund av att sträckorna varit drabbade av viltolyckor tog vi fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2017. Utifrån den tog vi fram förslag på lämpliga åtgärder i en teknisk utredning 2019. Under våren 2020 började vi sedan att ta fram en vägplan. Vi har genomfört samråd, vägplanen har varit utställd för granskning och vägplanen har blivit fastställd. Nu planerar vi för att sätta igång med bygget.

Vägplanen vann laga kraft i april 2023. Vi har nu gått ut med förfrågningsunderlag för entreprenad på anbudsräkning.  Planerad byggstart beräknas sen ske under våren 2024. 

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

2 Beslut om betydande miljöpåverkan September 2020

Samrådshandlingen finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Fastställelsehandlingen finns under Dokument.

6 Vägplan vann laga kraft April 2023

7 Planerad byggstart Våren 2024

8 Beräknas bli klart Hösten 2025

Kontakt

Maria Lund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 19