Logga in
Logga in

Skåne Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

Vad?

Faunastängsel och passager för vilt på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge).

Varför?

Minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

År 2019 genomfördes en teknisk utredning av viltproblematiken och faunapassager. Syftet med utredningen var att med utgångspunkt i Åtgärdsvalsstudien (från 2017) konkretisera lämpliga åtgärder på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge). Åtgärder som är aktuella är faunastängsel och passager för vilt.

Under december 2021 och januari 2022 ställdes vägplanen ut för granskning. Nu pågår arbete med att justera utformningen efter inkomna synpunkter. Efter justering kommer vägplanen att skickas till Planprövning för fastställse. 

Tidsplan

1 Samråd -tidigt skede (samrådsunderlag våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan september 2020

3 Samråd – Planutformning (samrådshandling) december 2020

4 Granskning vägplan 22 december 2021–30 januari 2022

5 Fastställelseprövning vägplan hösten 2022–våren 2023

6 Planerad byggstart 2023

7 Beräknas bli klart 2024

Kontakt

Maria Lund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 19