Logga in
Logga in

Skåne Väg 2000, Ovesholm-Vä, ny gång- och cykelväg

Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 2000 mellan Ovesholm–Vä.

Varför?

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Inbjudan till samråd - planutformning

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2000 mellan Ovesholm och Vä. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats: Onsdag 26 juni 2024 klockan 17–20 i Vä församlingshem.

Om du vill förbereda dig inför mötet finns ett underlag här på sidan under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 7 juli 2024 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28  Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TÄHS-2023-000895.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2000 mellan Ovesholm–Vä. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö. Projektet samfinansieras av Trafikverket och Kristianstads kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Arbete med vägplan 2023–2024

2 Samrådsunderlag 11–31 mars 2024

3 Fältinventeringar och -undersökningar våren 2024

4 Samråd med allmänheten (skede samrådshandling) 17 juni–7 juli 2024

5 Granskning av vägplan höst-vinter 2024

6 Byggtid 2026

Kontakt

Henrietta Wagland

Telefon: +46 10-123 15 05