Logga in
Logga in

Skåne Väg 2013, Önnestad-Färlöv, ny gång- och cykelväg

Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad och Färlöv.

Varför?

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Inbjudan till samråd - planutformning

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad och Färlöv. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats: Måndag 24 juni 2024 klockan 17-20 i Färlöv församlingshem.

Om du vill förbereda dig inför mötet finns ett underlag på här på sidan under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 7 juli 2024 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TÄHS-2023-000896.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad och Färlöv. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö. Projektet samfinansieras av Trafikverket och Kristianstads kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Arbete med vägplan 2023–2025

2 Samrådsunderlag 11–31 mars 2024

3 Fältinventeringar och -undersökningar våren 2024

4 Samråd med allmänheten (skede samrådshandling) 17 juni–7 juli 2024

5 Granskning av vägplan vår 2025

6 Byggtid 2026–2027

Kontakt

Henrietta Wagland

Telefon: +46 10-123 15 05