Logga in
Logga in

Skåne Väg 2013, Önnestad-Färlöv, ny gång- och cykelväg

Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad och Färlöv.

Varför?

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad och Färlöv. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö. Projektet samfinansieras av Trafikverket och Kristianstads kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Arbete med vägplan 2023–2025

2 Samrådsunderlag våren 2024

3 Fältinventeringar och -undersökningar våren 2024

4 Samråd med allmänheten (skede samrådshandling) planerad juni 2024

5 Granskning av vägplan vår 2025

6 Byggtid 2026–2027

Kontakt

Henrietta Wagland

Telefon: +46 10-123 15 05