Logga in
Logga in

Skåne Väg 2050, Knislinge-Hjärsås, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås, totalt cirka 3,5 km. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. I detta arbete ingår bland annat att välja vilken sida om väg 2050 som gång- och cykelvägen kommer byggas på.

Om projektet

Den nya gång- och cykelvägen kommer dras från korsningen Lejongatan/Hjärsåsvägen i Knislinge till korsningen vid kyrkan i Hjärsås, totalt cirka 3,5 km.

Det finns ett behov av att kunna cykla till arbete och kollektivtrafik mellan Knislinge och Hjärsås. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 2050 mellan orterna på grund av höga hastigheter och stora trafikflöden. Målet är att möjliggöra en trafiksäker cykling mellan orterna.

Tidsplan

1 Samrådsmöte (samrådshandling) Hösten 2023

2 Granskning av vägplan Preliminärt hösten 2024

3 Byggstart Preliminärt 2026

4 Klart Preliminärt årsskiftet 2026/2027

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63