Logga in
Logga in

Skåne Väg 2050, Knislinge-Hjärsås, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås, totalt cirka 3,5 kilometer. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. Vägplanen är en beskrivning av hur gång- och cykelvägen ska se ut och hur den ska byggas.

Om projektet

Den nya gång- och cykelvägen kommer dras från korsningen Lejongatan/Hjärsåsvägen i Knislinge till korsningen vid kyrkan i Hjärsås, totalt cirka 3,5 kilometer.

Det finns ett behov av att kunna cykla och gå för arbets- och skolpendling samt till fritidsaktiviteter mellan Knislinge och Hjärsås. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla eller gå längs väg 2050 mellan orterna på grund av höga hastigheter och stora trafikflöden. Målet är att skapa en trafiksäker koppling för gående och cyklister mellan Knislinge och Hjärsås.

Dokument

Tidsplan

1 Samrådsmöte (samrådshandling) Slutet av 2023/vintern 2024

2 Granskning av vägplan Preliminärt hösten 2024

3 Byggstart Preliminärt 2026

4 Klart Preliminärt årsskiftet 2026/2027

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63

Ulrika Ljung

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 33 69