Logga in
Logga in

Skåne Väg 24, Örkelljunga, vänstersvängkörfält

Vi ska bygga ett vänstersvängkörfält och bredda vägen i samband med det nya körfältet. Detta gör vi för att skapa tillgänglighet till Örkelljunga kommuns nya handelsområde.

Vad?

Vi bygger ett vänstersvängkörfält.

Varför?

Detta gör vi för att skapa tillgänglighet till Örkelljunga kommuns nya handelsområde.

Nuläge

Konsult är upphandlad och bygghandling startar.

Om projektet

Det nya vänstersvängkörfältet på väg 24 ska tillgängliggöra det nya området som är avsett för handel, småindustri och kontor. som kommunen bygger. Breddning av väg i samband med vänstersvängkörfältet sker mot området för nytt handelsområde. Gång- och cykelporten under väg 24 ska inte påverkas när vi breddar vägen.

Åtgärden avser framtagande av kartbilagor till ställningstagande och komplett förfrågningsunderlag.

Tidsplan

1 Bygghandling och ställningstagande Hösten 2024

2 Byggstart Preliminärt hösten/vintern 2024

3 Klart Våren 2025

Kontakt

Johanna Berg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 33